Level 14 Level 16
Level 15

Różne zdania (1)


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I might be wrong...
Mogę się mylić...
What happens if...?
A co jeśli...?
Just what we needed.
Tego właśnie potrzebowaliśmy.
Do any of you know...?
Czy ktokolwiek z was wie...?
I bet...
Założę się, że...
How did it go?
Jak Ci poszło?
Can I come in?
Mogę wejść?
Can I ask you about something?
Czy mogę Cię o coś zapytać?
Have you got a minute?
Masz minutę?
Thank you very much for your time.
Dziękuję bardzo za poświęcony czas.
Have you seen my keys?
Widziałeś moje klucze?
I’ve never seen anything like it.
Nigdy nie widziałem czegoś podobnego.
Do you know where Nick is?
Wiesz gdzie jest Nick?
I don't know if I'll be here on Tuesday.
Nie wiem czy będę tutaj we wtorek.
I'll be very grateful.
Będę bardzo wdzięczny.
It could happen yesterday.
To mogło stać się wczoraj.
Which one is better?
Który jest lepszy?
Excuse me, is this seat taken?
Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte?
Excuse me. I wonder if you can help me.
Przeprszam. Zastanawiam się czy mógłbyś mi pomóc.
What are we gonna do now?
Co my teraz zrobimy?
Hang on a minute.
Poczekaj chwilę.
Who did this?
Kto to zrobił?
Would you give me a hand, please?
Czy możesz mi pomóc? (grzecznie)
I’ll give you a hand.
Pomogę Ci.
Can you do me a favour?
Wyświadczysz mi przysługę?
It’s getting quite late.
Robi się trochę późno.