Level 6 Level 8
Level 7

Podróżowanie, przemieszczanie się


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How much is a taxi to the airport?
Ile kosztuje taksówka na lotnisko?
I'd like to order a taxi please.
Chciałbym zamówić taksówkę.
How long will I have to wait?
Jak długo będę czekać?
I'd like to go to…
Poproszę na…
On Wednesday afternoon I'm leaving for Poland.
W środę po południu wyjeżdżam do Polski.
I had to stay at this hotel, even thought it was not clean.
Musiałem zatrzymać się w tym hotelu, chociaż nie był czysty.
What happened to this train?
Co się stało z tym pociągiem?
I'm on a bus.
Jestem w autobusie.