Level 3 Level 5
Level 4

Infinitives: Romaji


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
naru
become
iu
say
sumu
live
kageru
become dark
itamu
get hurt
hajimeru
begin
shinjiru
believe
kamu
bite
kariru
borrow
kowareru
break
yabureru
lose, be beaten
yaku
burn, set on fire
kau
buy
hakobu
carry
iwau
celebrate, congratulate
kawaru, kaeru
change
erabu
choose
hareru
clear up, tidy
kuru
come
shimaru
close, be closed
mairu
come/go (humble)
nagusameru
comfort
kuraberu
compare
seru
compete
tsuzuku, tsuzukeru
continue
kazoeru
count
kotaeru
answer
tsuku
arrive
osou
attack
iru
be
dekiru
be able
ikiru
be alive
kikoeru
be audible
umareru
be born
kotonaru, chigau
be different
tamagiru
be frightened
yorokobu
be happy
kanashimu
be sad
bibiru, odoroku
be surprised
mieru
be visible
kudaku
smash
naku
cry
kiru
cut
odoru
dance
kazaru
decorate, display
makasu
defeat
kuzusu, horobosu
destroy
shinu
die
suru
do, make
nomu
drink
taberu
eat
daku
hug
owaru
end
hairu
enter
nemuru
fall asleep
kanjiru
feel
tatakau
fight against
mitsukeru
find
wasureru
forget
okoru
get angry
koeru, futoru
get fat
ageru
give
kaesu
give back, return
iku
go
mukaeru
welcome
aru
exist, have
tasukeru, tetsudau
help
kakureru
hide oneself
utsu
shoot
maneku, sasou
invite
korosu
kill
shiru
know
warau
laugh
tsureru
lead
narau
learn
manabu
study