Level 7 Level 9
Level 8

Present: Romaji


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ikimasu
go
shimasu
do
kaimasu
buy
mimasu
look
kikimasu
listen
kakimasu
write
yomimasu
read
hanashimasu
speak
utaimasu
sing
hikimasu
play music
dansu o shimasu
to dance
terebi o mimasu
watch tv
benkyoo shimasu
to study
renshu shimasu
to practice
tabemasu
eat
nomimasu
drink
watashi wa
I
anata wa
you
Kare wa
he
kanojo wa
she
watashitachi wa
we
anatatachi wa
you pl
karera wa
they m
kanojora wa
they f