Level 1 Level 3
Level 2

Grammar & Language


84 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acen (f) -ion
accent
to bach (m)
circumflex
acen ddyrchafedig
acute accent
adferf (f) -au
adverb
ansoddair (m) ansoddeiriau
adjective
arddodiad (m) arddodiaid
preposition
arddweud
to dictate
arddywediad (m) -au
dictation
atalnod (m) -au
comma
atalnod llawn
full stop
atalnodi
to punctuate
bannod (f) banodau
definite article
bathu
to coin (words)
bratiaith (f) bratieithoedd
debased language
benywaidd
feminine
berf (f) -au
verb
brawddeg (f) -au
sentence
cadarnhaol
positive
cenedl (f) cenhedloedd
gender
collnod (m) -au
apostraphe
cromfach (f) -au
bracket, parenthesis
cwestiwn (m) cwestiynau
question
cyfieithiad (m) -au
translation
cyfieithu
to translate
cyfieithu ar y pryd
simultateous translation
cyfieithydd (m) cyfieithwyr
translator
cymal (m) -au
clause
cysylltair (m) cysyllteiriau
conjunction
cysylltnod (m) -au
hyphen
cytsain (m) cytseiniaid
consonant
didolnod (f/m) -au
umlaut
dihareb (f) diharebion
proverb
dwyieithog
bilingual
dyfynnod (m) dyfynodau
quotation mark
dyfynnu
to quote
ebychiad (m) -au
exclamation
ebychnod (m) -au
exclamation mark
enghraifft (f) enghreifftiau
example
enw (m) -au
noun, name
beth ydy'r enw ar hwn/hon?
what is this called?
er enghraifft (ee)
for example (eg)
gair (m) geiriau
word
gair mwys
pun
geirfa (f) -oedd
vocabulary
geiriadur (m) -on
dictionary
goddefol
passive
goddrych (m) -au
subject
goddrychol
subjective
gofynnod (m) gofynodau
question mark
golygu
to mean
beth ydy hyn yn ei olygu?
what does this mean?
gorchmynnol
imperative
gramadeg (m) -au
grammar
gweithredol
active
gwrthrych (m) -au
object
gwrthrychol
objective
gwrywaidd
masculine
iaith (f) ieithoedd
language
iaith anweddus/goch
obscene language
priod-ddull (m) -iau
idiom, expression
ieithyddiaeth (f)
linguistics
llythyren (f) llythrennau
letter (in alphabet)
llythyren fras
capital letter
meddwl
to mean
negyddol
negative
paragraff (m) -au
paragraph
positif
positive
rhagenw (m) -au
pronoun
sillaf (f) -au
syllable
sillafu
to spell
slang (m)
slang
tafodiaith (f) tafodieithoedd
dialect
tanlinellu
to underline
treigl(i)ad (m) -au
mutation
treiglad llaes
aspirant mutation
treiglad meddal
soft mutation
treiglad trwynol
nasal mutation
ynganiad (m) -au
pronunciation
ynganu
to pronounce
yr wyddor
the alphabet
yn nhrefn yr wyddor
in alphabetical order
ystrydeb (f) -au
stereotype, cliché
ystrydebol
clichéd
ystyr (f) -on
meaning