Level 8 Level 10
Level 9

Ordinals


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cyntaf
1af
ail
2il
trydydd (m), trydedd (f)
3ydd, 3edd
pedwerydd (m), pedwaredd (f)
4ydd, 4 edd
pumed
5ed
chweched
6ed
seithfed
7fed
wythfed
8fed
nawfed
9fed
degfed
10fed
unfed ar ddeg
11eg
deuddegfed
12fed
trydydd ar ddeg
13eg
pedwerydd ar ddeg
14eg
pymthegfed
15fed
unfed ar bymtheg
16eg
ail ar bymtheg
17eg
deunawfed
18fed
pedwerydd ar bymtheg
19eg
ugeinfed
20fed
unfed ar hugain
21ain
ail ar hugain
22ain
trydydd ar hugain
23ain
pedwerydd ar hugain
24ain
pumed ar hugain
25ain
chweched ar hugain
26ain
seithfed ar hugain
27ain
wythfed ar hugain
28ain
nawfed ar hugain
29ain
degfed ar hugain
30ain
unfed ar ddeg ar hugain
31ain
canfed
100fed
milfed
1000fed
miliynfed
1,000,000fed
y diwrnod cyntaf
the first day
y trydydd bachgen
the third boy
yr unfed mis ar ddeg
the eleventh month
y drydedd ferch ar ddeg
the thirteenth girl
tudalen rhif wyth deg naw
the eighty ninth page