951 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Casus
Geval
Alternatief
Ander mogelijkheid
Triviaal
Onbelangrijk
Genereren
Bereiken
Flexibel
Multi-inzetbaar
Pragmatisch
Tegenovergestelde van ideologisch
Arbitrair
Willekeurig
Componenten
Onderdelen
Curriculum
Onderwijsprogramma
Efficiënt
Doeltreffend
Intrinsiek(e)
Wezenlijk, innnerlijk
Methodologie
De studie van de wetenschappelijke methoden, procedures en werkwijzen die je gebruikt om kennis te verwerven.
Repercussie
Weerslag
Parafraseren
Met eigen woorden schrijven
Screnen
onderzoeken
Antoniem
Woord met tegengestelde betekenis
Antroponymie
Studie naar de oorsprong van namen en familienamen
Eponiem
Woord op basis van een eigennaam
Etymologie
Studie die de woordherkomst onderzoekt
Geoniem
Woord afgeleid van aardrijkskundige naam
Homoniem
Woord die hetzelfde geschreven wordt maar een andere betekenis heeft.
Hyperoniem
Een woord die een verzameling van andere woorden aantoont. Meubel is het hyperoniem van stoel en tafel.
Hyponiem
Woord die tot een verzameling van andere woorden behoort die met een algemenere term kunnen aangeduid worden. Stoel en tafel zijn hyponiemen van meubel.
Synoniem
Verschillende woorden met dezelfde betekenis
Toponiem
Woord afgeleid van een plaatsnaam
Contaminatie
Vermenging van twee uitdrukkingen/spreekwoorden
Pleonasme
Een overbodig woord om iets te benadrukken
Tautologie
Herhaling met een woord wat je al gezegd hebt (Vb.: enkel en alleen)
Allegorie
Verhaal waarin abstracte dingen worden gebruikt om personen voor te stellen
Anagram
Door het omzetten van de letters een nieuw woord vormen
Cryptogram
Bijzondere vorm van kruiswoordpuzzel
Hyperbool
Opzettelijke overdrijving
Metafoor
Beeldspraak met gebruik van een vergelijking.
Onomatopee
Uitspraak lijkt op het geluid dat het benoemt (piepen, miauwen,…)
Palindroom
Woord die van achter naar voor en omgekeerd hetzelfde is.
Paradox
Schijnbare tegenspraak
Pars pro toto
Deel van het geheel (bloemetje in plaats van een bos bloemen)
Consecutief
Gevolgaanduidend, opeenvolgend
Esperanto
Artificiële taal om de communicatie tussen lidstaten vlotter te laten verlopen maar die nog niet erkend is.
Filoloog
Iemand die zich specialiseert in taal
Polyglot
Iemand die veel talen spreekt
Simultaan
Gelijktijdig
Tolk
Iemand die vertaalt
Ironie
Spottend het omgekeerde zeggen van hetgeen je bedoelt
Sarcasme
Bittere bijtende spot waar je het omgekeerde zegt van hetgeen je bedoelt.
Cynisme
Gebrek aan vertrouwen in het goede en goede bedoelingen
Understatement
Uitspraak waar je iets opzettelijk zwakker uitdrukt
Jargon
Woorden die binnen een bepaald vakgebied gebruikt worden
Bargoens
Onbegrijpelijke boeventaal
Turbotaal
Modieus taalgebruik
Verkavelingsvlaams
Tussen dialect en standaardtaal
Monoloog
Tekst door 1 persoon uitgesproken
Dialoog
Gesprekken tussen twee personen/partijen
Polyloog
Discussie
Denotatie
De vaste neutrale betekenis van een woord
Connotatie
Bijgedachte betekenis, gevoelswaarde
Eufemisme
Verzachtende, verschonende omschrijving
Dysfemisme
Verhardende omschrijving
Barbarisme
Vreemd, ongepast leenwoord
Anglicisme
Aan het Engels ontleende taalwending
Gallicisme
Aan het Frans ontleende taalwending
Germanisme
Aan het Duits ontleende taalwending
Purisme
Het streven naar taalzuivering van vreemde woorden en uitdrukkingen
Nieuwsanchor
Vaste presentator/trice van het journaal
Buitenlandcorrespondent
Journalist in het buitenland
Oorlogsjournalist
Journalist die naar oorlogsgebieden trekt
Freelancer
Losse medewerker
Hoofdredacteur
Leider van een groep redacteurs
Eindredacteur
Persoon die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke uitgave
Perscommuniqué
Officiële mededeling aan de nieuwsmedia
Persconferentie
Bijeenkomst van journalisten waar een belangrijk nieuwsfeit bekend wordt gemaakt
Persagentschap
Bedrijf dat nieuwsberichten levert aan kranten en tijdschriften
Belga
Belgisch nieuwsagentschap
Reuters
Internationaal persagentschap gelegen in Londen
AP
Associated press, Amerikaans persagentschap
AFP
Agence France press, Frans persagentschap
DPA
Duits Persagentschap
ANP
Algemeen Nederlands persbureau
Deadline
Datum waarop iets klaar moet zijn
Dateline
Klein stukje tekst in een artikel waarin er staat wat, waar en wanneer iets gebeurd is.
Achtergrondverhaal
Extra uitleg bij een nieuwsitem
Autocue
Afleestoestel waarop de nieuwslezer zijn tekst kan zien
Broodtekst
De eigenlijke tekst van een artikel
Carrouselbericht
bericht dat wordt ingeleid door nieuwslezer, maar niet meer in beeld komt tussen de verschillende berichten
Credit
lijst van artistieke en technische medewerkers
Digizine
een magazine dat verspreid wordt via het World Wide Web; ook bekend onder de naam webzine
Doorlezer
we krijgen beelden te zien die niet worden becommentarieerd door de verslaggever, maar door de nieuwslezer zelf, hij blijft doorpraten terwijl de beelden lopen
Dubbing
nasynchronisatie, bij videomontages toevoeging van gesproken commentaar of vervanging van het oorspronkelijk opgenomen geluidsspoor door een ander.
Duidingsprogramma
een radio- of televisieprogramma dat aandacht besteedt aan actualiteiten en achtergronden bij het nieuws. Vaak gebeurt dit in de vorm van korte reportages of documentaires en interviews.
E-zine
webtijdschrift, een elektronisch tijdschrift. Het woord is ontstaan uit de samentrekking van de Engelse woorden electronic en magazine.
Faits divers
korte berichten die samengebracht worden door de opmaker van dienst omdat ze niet passen onder de grote rubrieken zoals politiek, economie, onderwijs, sport en cultuur. Dagelijkse gebeurtenissen
Headlines
de hoofdpunten van het nieuws, opgesomd bij het begin van elk journaal
Intro
Inleiding
Komkommertijd
Een periode van het jaar waarin weinig nieuws te melden is omdat politici en veel anderen op vakantie zijn
Lead
Inleiding, intro
Live-on-tape
een vooraf opgenomen programma, meestal met studiopubliek, voor latere uitzending.Het publiek ervaart de tijd als echt (20 minuten zijn effectief 20 minuten in het programma). Niet live opgenomen
Nieuwsflash
een kort artikel van belangrijk nieuws, dat vaak een radio-of televisieprogramma onderbreekt
Ondertiteling
tekst die je kunt lezen in beeld bij de gesproken tekst (meestal in een andere taal)
Pulpblad
krant die of tijdschrift dat alleen amusement biedt en geen serieuze informatie
Quote
citaat, als voorbeeld of illustratie aangehaalde uitspraak van iemand
Scoop
journalistieke primeur die(politieke)commotie veroorzaakt
Stand-up
wanneer de verslaggever op de plaats van de feiten zijn verhaal brengt
Streamer
en zeer korte tekst van twee of drie regels die ‘los’ in de kolommen wordt gezet in een groter letterkorps
SVO
schriftvormer, programma dat ondertitels of naam/functie in beeld brengt tijdens een televisieprogramma
Uitsmijter
een luchtiger bericht waarmee het journaal wordt afgesloten
Voice-over
een stem die buiten beeld is commentaar geeft op wat er in het beeld te zien is
Vertrossing
het proces waarin populaire cultuur steeds meer op amusement en minder op educatie gericht is.
Voxpop
de stem van het volk
Format
model voor het maken van een radio- of televisieprogramma, sjabloon voor een programma
Captatiewagen
reportagewagen, auto met opnamemateriaal in
Infotainment
de vermenging van informatie en amusement (entertainment)
Mediahype
een buitengewone aandacht voor een bepaald onderwerp in de media, nieuws dat zichzelf versterkt zonder dat er zich nieuwe feiten voordoen
Dramady
drama-comedy
Cliffhanger
spannend einde van een aflevering van een televisie-serie waardoor de nieuwsgierigheid naar de volgende aflevering bij de kijker wordt versterkt
Boulevardpers
Schandaalpers
Revolverjournalist
journalist die met chantage praktijken zijn nieuws haalt
Soap
lange tv-serie over een groep mensen met veel sentimentele toestanden
Telenovelle
deze soapsoort loopt niet eindeloos door, maar telt precies 180 afleveringen. Vaak staat een vrouw centraal en eindigt de reeks met een happy end
Realityprogramma
een televisieprogramma waarin niet geacteerd wordt maar waarin de kijker de `realiteit` kan volgen. Het is daardoor een mengeling van een documentaire en een soap
Sitcom
een genre van het type komedieserie dat gesitueerd wordt rond een vaste groep personages in een tamelijk alledaagse omgeving
Nulnummer
Proefnummer van een nieuw uit te brengen tijdschrift/periodiek. Vaak gebruikt om adverteerders te lokken en voor een reclamebureau om de opdrachtgever een eerste indruk van het ontwerp te geven
Artdirector
Grafisch vormgever die de leiding heeft over het grafische aspect van reclames ed.
Bartering
Het uitwisselen van goederen en diensten om direct iets in de plaats te krijgen
Billboard
Groot reclamebord
Brandnames
merknamen of logo’s die universeel klinken en universeel verkoopbaar zijn
Commercial
Reclameboodschap op tv of op de radio
Copywriter
Tekstschrijver gespecialiseerd in teksten voor reclame
Corporate image
De identiteit die een onderneming uitstraalt.
Datamining
Analyse van gegevens in een bestand.
Direct marketing
alle tools voor rechtstreekse en meestal gepersonaliseerde communicatie naar een bepaalde doelgroep
JEP
Jury voor Ethische praktijken
Merchandising
het commercieel exploiteren van de populariteit van een merk of van bekende personen
Product placement
marketingstrategie waarbij men tegen betaling producten en merken in beeld brengt of noemt in een context waarin men geen reclame verwacht.
Sandwichman
een man die aan weerszijden van zijn lichaam een grote plaat met reclame of propaganda draagt
Sponsoring
het beschikbaar stellen van financiële middelen aan organisaties met de afspraak om als tegenprestatie reclame of publiciteit voor de sponsor te verzorgen
Teasing
techniek van reclamemakers om de consument te doen gissen naar het product dat achter de advertentie zit, dit doen ze door symbolen te gebruiken waarmee ze de nieuwsgierigheid van de (potentiële) koper te prikkelen
Telemarketing
Verkoop via de telefoon
Constitutionele monarchie
Koninkrijk waar de macht van de koning beperkt is door het parlement
Kiesdrempel
Een vastgelegd procent stemmen dat een partij moet halen om een zetel te krijgen
Kartelpartijen
2 partijen samen op de kieslijst
Communautair
Tussen Vlaanderen en Wallonië
Tripartite
3 partijen. Klassieke tripartite: socialisten, katholieken en liberalen
Coalitie
Partijen die samen een meerderheid vormen
Olijfboomcoalitie
Socialisten, christen-democraten en groenen
Regenboogcoalitie
Verschillende partijen
Cordon sanitaire
Een partij uitsluiten van elke onderhandeling. (ooit bij Vlaams belang)
Confederaal
Deelstaten hebben meer bevoegdheden dan federaal niveau
Biechtstoelprocedure
Iedereen individueel behoren
Faciliteitengemeente
Rand rond Brussel met taalvoorzieningen
Kieskring
Gebied met dezelfde kandidaten tijdens verkiezingen
Amnestie
Straf kwijtschelden
Electoraat
Alle kiezers
Sperperiode
Een periode voor de verkiezingen met veel regels
Proteststemmen
Blanco of ongeldige stemmen
Zwevende kiezers
Kiezers die niet weten op wie ze zullen stemmen
Kernkabinet
De belangrijkste ministers
Ministerraad
Raad van alle ministers die besluiten maakt over het regeringsbeleid
Reces
Vakantie van de parlementariërs
Fractieleiders
Voorzitter van een groep verkozen partijgenoten
Plenaire zitting
Voltallig parlement
Interpellatie
Vraag
Motie van wantrouwen
Kamer die niet akkoord gaat met het beleid en dat uit
Filibusteren
Lange en irrelevante vragen stellen om een stemming tegen te gaan
Klokkenluiders
Klagen wantoestanden aan (Vb.: Edward Snowden)
Coöptatie
Zelf nieuwe leden aanduiden in de senaat
Mandaat
Politieke opdracht
Opportunisme
Alles positief wenden naar jezelf en de partij
Referendum
Volksraadpleging
Abdicatie
Vrijwillige afstand van de troon
Anarchie
Wetteloosheid
Bilateraal
Wederzijds bindend
Nepotisme
Vriendjespolitiek
Oligarchie
Kleine groep mensen met alle macht
Secessie
Afscheiding van een rijk
Executieve macht
Uitvoerende macht (=regering)
Legislatieve macht
Wetgevende macht (=kamer en senaat =parlement)
Juridische macht
Rechterlijke macht
Gemeenschapen
Taal en cultuur à persoonlijk
Gewesten
Territoriaal
Ordonnantie
Wet in Brussel
Decreet
Wet in Vlaanderen/Wallonië
Wetsvoorstel
Ingediend door parlementsleden
Wetsontwerp
Gemaakt door de regering
Amendement
Voorstel tot wijziging van wetsontwerp
Unitarisme
Streven naar eenheidsstaat
Federalisme
Streven naar deelstaten
Separatisme
Streven naar afscheiding
Minister-president
Leider van een gewest (Bourgeois)
Eerste minister
Leider van het land (Michel)
Ambassadeur
Officiële vertegenwoordiger van een land
Consul
Verdedigt handelsbelangen van een land
Lijstduwer
Onderaan een verkiezingslijst
Lijststem/kopstem
Stemmen op een hele partij
Voorkeursstem
Stemmen op 1 persoon
Lijsttrekker
Is het meest verkiesbaar, staat bovenaan
Blanco stem
Leeg stemmen
Ongeldige stem
Niet volgens de regels
Informateur
Gaat informeren welke partijen willen samenwerken
Formateur
Stelt de regering samen
CD&V
Christen-Democraten & Vlaanderen
cdH
Centre démocrate humaniste
MR
Mouvement réformatique
N-VA
Nieuwe vlaamse alliantie
(open) VLD
Vlaamse liberalen en democraten
PS
Partie socialiste
PVDA
Partij van de arbeid
Sp.a
Sociale partij anders
VB
Vlaams Belang
FOD
Federale overheidsdienst
KB
Koninklijk beslaat
Dissident
Iemand die zich verzet tegen het regime in zijn land
Dictator
Niet-vorstelijke gezaghebber die na een staatsgreep of burgeroorlog een schrikbewind voert
Primaries
Reeks voorverkiezingen in de race naar het Witte Huis
Autocratie
Alleenheerschappij
Demagoog
Volksmenner, die de massa ophitst met leugens en onwaarheden
Autonomie
Zelfbestuur
Democratie
Staatsvorm waarin het volk (door vertegenwoordigers) zichzelf regeert
Segregatie
Scheiding van blank en zwart
Tiran
Gewelddadig heerser
Impeachment
Procedure waarin de president in staat van beschuldiging wordt gesteld
Backbencher
Een minder belangrijke politicus
Headhunters
koppensnellers, gaan in scholen en bedrijven op zoek naar geschikte werknemers voor een bepaald bedrijf
Outplacementbureaus
proberen om oudere, ontslagen werknemers terug aan het werk te zetten
Rekruteren
Aanwerven
Knelpuntberoep
beroep waarvoor moeilijk geschikt personeel gevonden wordt
Vacature
Open arbeidsplaats
kaderpersoneel
werknemer met een hogere functie in het bedrijf
Barema’s
Loonschalen
Commissieloon
percentage op de verkoop
Anciënniteit
het aantal dienstjaren
Sabbatjaar
rustperiode voor onderzoek, studiereizen en dergelijke
Quota
vooraf vastgesteld deel
Workaholic
iemand die verslaafd is aan werken
Burn-out
geen energie of motivatie meer vinden voor je werk
Duobaan
betrekking die door 2 werknemers gedeeld wordt
Gouden handdruk
extra ontslagvergoeding
Leefloon
uitkering van het OCMW aan personen die geen inkomen hebben
Outletcenter
winkelcentrum met uitsluitend fabriekswinkel
Stiptheidsacties
vertragingen door de voorschriften in detail op te zoeken
Curator
financieel beheerder bij een faillissement
Anticiperen
Vooruitlopen op
Hectische
Druk en chaotisch
Fuseren
een fusie aangaan, samensmelten
Expansie
Uitbreiden
Stagneren
stil komen te staan, niet meer groeien
Corebusiness
kernactiviteit van een bedrijf
Implementeren
Invoeren
Bonus
extra premie
Graaicultuur
een cultuur waarin hebzucht een belangrijke rol speelt
Vakantie
periode waarin een werknemer niet hoeft te werken en toch betaald wordt
Verlof
toestemming om thuis te blijven voor specifieke redenen (ziekte)
Snipperdag
dag waarop je niet moet werken, die je op gewenst moment kunt opnemen
Salaris
wedde (geestelijke arbeid)
Loon
beloning voor arbeiders en lagere beambten
Honorarium
ereloon (voor beoefenaars van vrije beroepen: dokter, advocaten
Ambtenaar
aangesteld in openbare dienst
Beambte
ambtenaar in lagere rangen, betaald door overheid
Bediende
iemand die een ondergeschikte functie bij een onderneming, winkel vervult
Gastarbeider
in een ander land werken, maar niet de nationaliteit van dat land bezitten
Migrant
naar een andere streek/land verhuizen
Immigrant
vanuit buitenland naar ander land
Emigrant
verlaat eigen land
Asielzoeker
in ander land bescherming zoeken omdat hij in zijn eigen land vervolgt wordt
Allochtoon
niet oorspronkelijk bewoner van een gebied
Autochtoon
oorspronkelijke bewoner
Vakbond
vereniging die de belangen van de werknemer in dezelfde bedrijfstak verdedigt
Syndicaat
combinatie van zakenlieden voor commerciële doeleinden
Bvba
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Nv
Naamloze vennootschap
Vzw
Vereniging zonder winstoogmerk
VBO
Verbond belgische ondernemingen
Unizo
Unie voor zelfstandige ondernemers
Kmo
Kleine of middelgrote onderneming
ACOD
Algemene centrale openbare dienst
ACV
Algemeen christelijk vakverbond
ACLVB
Algemene Centrale van de Liberale Vakbonden van België
ABVV
Algemeen Belgisch Vakverbond
RVA
Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen
VDAB
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Cao
Collectieve arbeidsovereenkomst
Cv
Curriculum vitae
SERV
SociaalEconomische Raad van Vlaanderen
PWA
Plaatselijk Werkgelegenheid Agentschap
CEO
Chief Executive Officer
OCMW
Openbaar Centrum voor Maatschapplijk Welzijn
ECB
Europese Centrale Bank
RSZ
Rijksdienst voor sociale zekerheid
Btw
Belasting over toegevoegde waarde
Bnp
Bruto nationaal product
Bbp
Bruto binnenlands product
IMF
Internationaal monetair fonds
EMU
Economische en monetaire unie
OESO
Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
WTO
World trade organisation
Ngo
Niet gouvernementele organisatie
Hrm
Humanresourcemanagement
Pr
Public relation
Aasgierfonds
financieel fonds waarin commerciële instellingen de overgenomen schuldenlasten van derdewereldlanden aan banken of overheden plaatsen
Acquisitie
is het aankopen van nieuwe aandelen (of bedrijven) door een bedrijf. Ook het winnen van een nieuwe klantenkring wordt soms een acquisitie genoemd.
Asap
As soon as possible
Assessment
test om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie
Bearmarkt
Dalende effectenmarkt
Bevek
Beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
Bullmarkt
Stijgende effectenmarkt
Calloptie
Optie die het recht verschaft om aandelen in een onderneming te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode
Dead cat bounce
Een kleine heropleving na het langdurige dalen van effectenprijzen
Devaluatie
Waardevermindering van geld
Dow-Jonesindex
Oudste index van de Verenigde Staten
Emissie
Uitgiften van aandelen of effecten om kapitaal te verkrijgen voor een bedrijf
Hausse
Sterke plotselinge opleving van de economie
Joint venture
samenwerkingsverband tussen twee ondernemingen voor een bepaald project op basis van gedeeld risico
Kortetermijnobligatie
Document waarop staat dat je voor korte termijn geld hebt uitgeleend aan en bedrijf
Notering
Prijs of koers van een beleggingsinstrument
Pariteit
Van gelijke waarde zijn
Participatie
Bezit, deelname van het kapitaal in een vennootschap
Recessie
Kleine economische terugval
Rendabel
Het brengt meer geld op dan het kost
Share
Aandeel
Speculant
Iemand die effecten koopt of verkoopt om snel een winst te maken, maar niet om deze langere tijd als belegging vast te houden
Pro deo
Gratis diensten verrichten
Delinquent
dader, pleger van een delict, iemand die iets doet dat strafbaar is
Recidivist
iemand die zich bij herhaling schuldig maakt aan het plegen van strafbare feiten
Kort geding
een versnelde civiele procedure voor zaken waarbij de eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure
Gedetineerd
Gevangen, in hechtenis
Openbaar Ministerie
Onderdeel van de rechterlijke macht, belast met de leiding over de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
Fraude
oplichting door het vervalsen van de administratie of het niet nakomen van de regels
Pleidooi
betoog van de advocaat waarin hij voor de rechter uiteenzet hoe de rechter zou moeten oordelen
Rogatoire commissie
onderzoekscommissie, verzoek van een rechter aan een elders gevestigde rechter om een daar verblijvende getuige te horen
Hold-up
onverwachte gewelddadige aanval
Requisitoir
aanklacht of vordering in een rechtszaak (door het Openbaar Ministerie)
Parket
het kantoor van het openbaar ministerie
Seponeren
niet vervolgen, niet voor de rechter te brengen
Rehabiliteren
in eer herstellen, officieel laten weten dat iemand niet iets schandelijks heeft gedaan
Op borgtocht
een verdachte, in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak, wordt vrijgelaten uit voorarrest op voorwaarde van het deponeren van een onderpand.
Griffie
het secretariaat van de rechtbank
Appel
Hoger beroep
Vonnis
uitspraak van een rechtbank
Rechercheur
iemand die als beroep bij de politie misdrijven onderzoekt
Copycat-effect
de neiging waarin sensationel publiciteit over gewelddadige moorden of zelfmoorden leiden tot meer van deze misdaden door imitatie
Delict
strafbaar feit, zowel overtreding als misdrijf
Amnestie
algehele kwijtschelding van de straf, besluit dat iemand de straf waartoe hij of zij is veroordeeld niet (verder) hoeft te ondergaan
Camorra
de criminele geheime organisatie van Napels, vaak gebruikt om slechts één samenhangende criminele organisatie aan te duiden
Comité P
Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
Friese ruiters
Verplaatsbare versperring
Gijzelaar
een (veelal onschuldig) persoon die tegen de eigen wil door een gijzelnemer gevangen wordt gehouden en bedreigd wordt
Gijzelnemer
iemand die iemand anders gegijzeld heeft
Omerta
de geheimhoudingsplicht in de erecode van de maffia, zwijgplicht
Pacifist
vredesactivist, iemand die tegen alle vormen van geweld is
Polygraaf
Leugendetector
Spijtoptant
Een lid van de Maffia die met de politie samenwerkt, een maffia-spijtoptant is vaak een hooggeplaatst lid die informatie verstrekt aan justitie om zelf strafvermindering te krijgen. Ze krijgen vaak bescherming onder de vorm van een nieuwe identiteit.
Stockholmsyndroom
Dit verschijnsel houdt in dat de gijzelaar sympathie voor de gijzelnemer krijgt
Tigerkidnapping
ontvoering van een persoon (meestal een werknemer) waarbij familieleden worden gegijzeld om druk uit te oefenen op die persoon
Vendetta
bloedwraak, de familie van het slachtoffer mag zich wreken
witteboordencriminaliteit
een vorm van criminaliteit gepleegd door een persoon met een hoge sociale status
Mosterdgas
Zenuwgas dat tijdens WO1 voor de eerste keer door de Duitsers in de Westhoek gebruikt werd
Blitzkrieg
snelle verrassingsoorlog, zoals de Duitsers die in 1939 en 1940 uitgevoerd hebben
Guerilla
oorlog waarbij kleine, ongeregelde, gewapende groep door voortdurende aanslagen, sabotagedaden, gevechten, enz. een regering of een bezetter proberen te verjagen.
Genocide
de stelselmatige uitroeiing van een ras of een volk, synoniem voor volkerenmoord
Holocaust
de vernietiging van Joden in de Tweede Wereldoorlog
Enola Gay
Amerikaanse bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 6 augustus 1945 de eerste atoombom op Hiroshima afwierp
DOVO
(Dienst voor de opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen), de explosievenopruimingsdienst van het Belgisch leger
Luchtafweerraket
een raket die ingezet wordt om vijandige projectielen of vliegtuigen in de lucht te treffen
Precisiebombardement/chirurgische aanval
een aanval met “slimme bommen” om met zo weinig mogelijk randschade de geviseerde militaire doelen te treffen
Eskadron
een tactische eenheid of een afdeling tanks
Nevenschade
randschade, collateral damage. Niet-bedoelde bombardementsschade aan gebouwen en aan mensen
Vliegdekschip
reusachtig schip waarop vliegtuigen kunnen vertrekken en landen
Mijnenveger
oorlogsvaartuig dat in zee gelegde mijnen opruimt
Stealth
Amerikaanse bommenwerper die onzichtbaar is voor de radar
Embedded journalist
een journalist die meereist met de strijdende troepen om verslag uit te brengen (wordt dikwijls beschouwd als een poging om de oorlogsverslaggeving te manipuleren)
Friendly Fire
vuur op eigen troepen
Claustrofobie
Angst voor kleine ruimtes
Xenofobie
Angst voor het vreemde
Homofobie
Angst voor homeseksuelen
Agorafobie
Pleinvrees
Acrofobie
Hoogtevrees
Arachnofobie
Angst voor spinnen
Aviofobie
Angst voor vliegen
Kleptomanie
Drang tot stelen
Narcomanie
Drang tot verdovende middelen
Pyromanie
Drang tot brandstichten
Nymfomanie
Ziekelijke seksuele drift bij vrouwen
Mythomanie
Drang om te liegen
Loquomanie
Praatzucht
Toxicomanie
Verslaving aan gifstoffen
Megalomanie
Grootheidswaanzin
Cryonisten
Mensen die ernaar streven om na hun klinische dood te worden ingevroren om later weer tot leven gewekt te worden
Melanoom
Kwaadaardig huidgezwel
Echografie
Techniek om visuele weergave van inwendige organen te krijgen zonder gebruik te maken van radioactieve straling
Couveuse
Toestel waarin vroegtijdig geboren kinderen op een constante temperatuur van ongeveer 37 graden gehouden worden.
Holisme
vorm van geneeskunde die niet alleen de kwaal behandelt, maar de patiënt ook vragen stelt over zijn levensomstandigheden, persoonlijkheid en intermenselijke relaties om een diagnose te stellen
Androloog
dokter die gespecialiseerd is in ziekten die vooral mannen treffen
Dementie
ziekte die vooral bij oudere mannen optreedt en het intellectuele vermogen snel verzwakt
Neonatologie
wetenschap die te vroeg geboren kinderen onderzoekt
Menopauze
periode waarin de vrouw de middelbare leeftijd bereikt en onvruchtbaar wordt. Gaat dikwijls gepaard met emotionele en fysieke ongemakken
Mammografie
borstonderzoek
Euthanasie
opzettelijk het leven van ongeneeslijk zieke mensen beëindigen, op hun eigen verzoek (gebeurt door een dokter
Hypogondrie
psychische stoornis waarbij de betrokkene in een zwaarmoedig toestand verkeert en zich voortdurend onterecht zorgen maakt over zijn gezondheidstoestand
Gynaecoloog
Vrouwendokter
Midlifecrisis
levensfase waarin mannen die de middelbare leeftijd bereiken ineens tot het besef komen dat ze oud worden. Kan tot emotionele en psychische instabiliteit leiden
Palliatief
behandeling die de verschijnselen van een ziekte in hevigheid doet afnemen, maar de ziekte zelf niet geneest
Epiduraal
verdoving van het onderlichaam door een inspuiting in ht ruggenmerg
Klonen
genetisch identieke nakomelingen maken
Anesthesist
arts die gespecialiseerd is in het bepalen toedienen van verdovingen
Bètamensen
Mensen die zich thuisvoelen in de exacte wetenschappen
Geigerteller
Meet de radioactiviteit in de lucht
Meltdown
Kernsmelting
Seismograaf
Meet de kracht van aardbevingen
Epicentrum
De kern van een aardbeving
Schaal van richter
Duidt de kracht van aardbevingen aan
Broeikaseffect
De opwarming van de aarde
Tyfoon/cycloon
Orkaan
El nino
Het fenomeen dat het zeewater sterk opwarmt en daardoor extreme weersomstandigheden creëert.
Kyotoprotocol
De maatregelen waaraan de verschillende landen zich moeten houden
Geratificeerd
Verdrag officieel erkennen
UV-index
Mate van schadelijke straling
Astronauten
Ruimtevaarders uit de VS & Europa
Kosmonauten
Ruimtevaarders uit Rusland
Taikonauten
Ruimtevaarders uit China
Spaceshuttle
Amerikaans ruimtevaartuig
Sojoez
Russisch ruimtevaartuig
ISS
International Space Station
ESA
European Space Agency
NASA
National Aeronauts and Space Administration
Astronoom
Sterrenkundige
Telescoop
Kijker met spiegel en lenzen
Exoplaneet
Planeet in een ander sterrenstelsel
FAVV
Federaal Agentschap voor Veiligheid van Voedselketen
Ggo
Genetisch gemodificeerde organismen
Attachment
bestand dat je met een e-mail meestuurt
Beamer
toestel waarmee beelden van een computer, dvd-speler enzovoort kunnen worden geprojecteerd op een muur of groot scherm
Blog
soort dagboek dat iemand bijhoudt op een website
Browser
programma waarmee internet en digitale bestanden kunnen worden doorzocht
Bookmark
favoriete internetadressen opslaan
Bug
fout in een computerprogramma
Chatten
online tekstberichten uitwisselen
Cookie
een klein bestand dat sommige sites op je harde schijf zetten. De naam is afgeleid uit het sprookje van Klein Duimpje, die broodkruimels/koekjes als sporen achterlaat
Cybercafé
een café uitgerust met computers en een Internet-aansluiting
Default
standaardinstelling van computerprogramma's
Downloaden
digitale gegevens naar je eigen computer halen
Emoticon
symbolen die emoties weergeven door middel van een afbeelding of een combinatie van lees- en lettertekens
Firewall
zorgt ervoor dat hackers je computer niet kunnen binnendringen en dat je geen schadelijke virussen op je computer krijgt
Flatscreen
een beeldscherm van een televisie of een computer dat niet dikker is dan 5 cm
Hacker
iemand die inbreekt in computers of smartphones van andere mensen
Hoaxes
valse viruswaarschuwingen
Intranet
netwerk waarin de computers van een instelling zijn opgenomen
Junkmail
E-mail waarvan de inhoud meestal bestaat uit aanbiedingen voor producten, diensten, enz.
Laptop
draagbare computer
Lcd-projector
beeld van een dvd op een reuzenscherm projecteren
Marquee
voorbijschuivende tekst
Modem
apparaat waarmee informatiesignalen geschikt gemaakt worden om over een bepaald kanaal te worden getransporteerd
Nerd
freak, mensen die afzijdig staan van de populaire 'mainstream' cultuur van jongeren
Nettiquette
niet-bindende gedragscode
Peer-to-peer
de computers zijn onderling met elkaar verbonden en delen samen data en hardware
Phising
oplichterspraktijk op het internet
Portable
draagbare computer
Scanner
apparaat dat afbeeldingen kan omzetten in digitale code
Server
krachtige computer die in een netwerk de gemeenschappelijke voorzieningen regelt
Shareware
je mag een (demo)versie downloaden voor een beperkte periode, wil je het programma daarna nog gebruiken, dan moet je betalen
Skypen
bellen via het internet
Smartphone
mobiele telefoon met een groot aantal mogelijkheden die overeenkomen met die van een computer
Spammer
personen die ongewenste post (spam) naar een groot aantal e-mailadressen versturen
Surfen
Rondkijken op het World Wide Web
Touchscreen
bij een touchscreen kan je met de vinger of een speciale pen (stylus genoemd) een handeling op de monitor uitvoeren
Unzippen
Uitpakken
Voicemail
gesproken bericht dat je kunt inspreken als iemand de telefoon niet opneemt
Zippen
verkleinen
Misdaadfilm
Een film die een misdaad of het leven van misdadigers tot hoofdmotief heeft
Roadmovie
Een film waarvan de plot hoofdzakelijk bestaat uit de belevenissen van personages die onderweg zijn.
Tearjerker
een film waarbij je moet huilen, een smartlap
Animatiefilm
een tekenfilm
Slachtfilm
een film met talrijke gewelddadige en bloederige scènes
Biopic
een film over een bekende persoon
Thriller
een spannende en sensationele film, meestal over een misdaad
Filmnoir
een film waarvan de plot gesitueerd is in een grauwe, dreigende omgeving, wat benadrukt wordt door opnames met sterke zwart-witcontrasten, en waarin cynische , doortrapte personages optreden
Snuffmovie
een film met gruwelijke scènes (moord enz.) die werkelijk hebben plaatsgevonde
Genrefilm
een film waarin herkenbare personages in een herkenbare setting optreden
Slapstickfilm
een film met veel gooi-en-smijtwerk, lawaai en handtastelijkheden
Horrofilm
een heel griezelige en gruwelijke film
Ensemblefilm
een film met losse verhaallijnen
Minimal movie
een film die met minimale middelen (zwart-wit in plaats van kleur en op eenvoudige locaties) is gemaakt
Masala
een Indiase film waarin liedjes, dansen en lange droomscènes verwerkt worden
Manga
een Japanse animatiefilm, vaak pornografische en gewelddadig (oorspronkelijk: een Japans stripverhaal, in zwart-wit)
Anime
een Japanse tekenfilm
b-film
Een film van minder kwaliteiten
Arthouse
een alternatieve, niet-commerciële film
Western
een film die gesitueerd is in het Wilde Westen, vaak met stereotiepe thema’s (vb. de strijd tussen cowboys en indianen)
Cast
Alle acteurs samen
Crew
Alle medewerkers aan een fim
Opnameleider
Diegene die de leiding heeft bij een opname
Productieleider
De persoon die belast is met de supervisie over een aantal producties
Cutter
De technicus die uit filmopnamen delen snijdt en ze tot een geheel vormen
Producer
De persoon die de materiële, niet-artistieke leiding heeft bij de opname van een film
Scenarist
De auteur van de geschreven tekst van een film
Regisseur
Iemand die aanwijzingen geeft over de wijze waarop de tekst door de acteurs wordt gesproken, de bewegingen die zij maken, het decor,…
Goffer
Lichtman, hoofd van de lichttechnici van een filmploeg
Editor
De persoon die het opgenomen filmmateriaal beoordeelt, monteert en tot een geheel vormt
Recensent
De persoon die een film beoordeelt en er een stukje over schrijft voor een krant of tijdschrift.
Scriptgirl
De assistente van de regisseur, neemt o.m. aantekening van regie en productie aanwijzingen.
Blockbuster
Heel succesvolle film
Cinefiel
Wie veel naar de film gaat en van de beter film houdt
Cinematografie
De kunst van het film vervaardigen
Draaiboek
Scenario aangevuld met vormgevingselementen
Filmscript
Geschreven tekst van de film
Locatie
Een film die buiten de studio gedraaid wordt.
Montage
Beelden aan elkaar hangen
Nasonoriseren
De film van klank voorzien
Nasynchroniseren
De klank en beeld gelijktijdig plaatsen
Proefdraaien
Uittesten of het werkt
Recette
Wat de film opbrengt
Scenario
De film wordt verdeeld in scènes
Score
Muziek voor een film
Screentest
Proefopname voor een filmrol
Sequentie
Opeenvolging van beelden
Sneakpreview
Vertoning van een film nog voor dat hij in première gaat
Soundtrack
De muziek van een film
Still
Foto gemaakt van een filmbeeld
Storyboard
Filmverhaal in tekeningen, grafische weergave
Synopsis
Beknopte inhoud van de film
Take
Eén filmopname
Trailer
Korte vorm van reclame voor een film
typecasting
De juiste acteur voor de juiste filmrol zoeken
Gepersifieerd
Bepaalde aspecten van de persoonlijkheid uitvergroten
Try-out
een proefvoorstelling. Met een try-out wordt gepeild hoe publiek zal reageren op een voorstelling
Conferencier
cabaretier, humorist
No-theater
theater dat sinds de vijftiende eeuw niet meer is veranderd. Het wordt gebracht door gemaskerde acteurs die op een monotone manier spreken en zingen, terwijl ze begeleid worden door traditionele instrumenten
Choreografie
de kunst van het opstellen van dansbewegingen - meestal op muziek - voor optredens
Reprise
herhaling, heropvoering van een gegeven toneelstuk
Foyer
letterlijke betekenis haard, en bij uitbreiding ook t(e)huis, verwarmde ruimte
Matinee
toneel- of muziekvoorstelling 's middags
Engelenbak
de hoogstgelegen zitplaatsen in een schouwburg of operagebouw. De goedkoopste rang
Overacting
overdreven acteren
Parterre
Duurste plaatsen van het theater in hoefijzervorm. Loges en 4 balkons
Entr’acte
Onderdeel van een toneelvoorstelling dat tussen gewone bedrijven wordt opgevoerd
Illusionisme
Het gebruik van eerldende technieken, zoals perspectief en verkorting, om het oog te doen geloven dat het afgebeelde echt is
Vaudeville
Luchtig maar dikwijls satirisch toneelstuk over gewone mensen waarin persoonsverwisselingen een cruciale rols pelen
Bühne
Podium van een theater
Actionpainting
Amerikaans abstract expressionisme
Animisme
Het toekennen van een geest aan levenloze dingen
Aquarel
Een schildertechniek waarbij een schilderij gemaakt wordt door het gebruik van waterverf op papier
Clair-obscur
Manier van schilderen waarbij men vooral met contrasten tussen licht en donker werkt
Conceptueel
Kunst waarbij de processen, sociale interactie en communicatie belangrijker is dan de materiële uitwerking
Fresco
Waterverf op natte kalkwand
Graffiti
opschriften en tekeningen op openbare plaatsen, meestal aangebracht met spuitbussen en stiften.
Konterfeiten
Afbeelden, schilderen
Lithografie
Steendruk
Pinacotheek
Kunstenkabinet, schilderijverzameling
Trompe-l’oeil
Wandschildering met bedrieglijk perspectief
vernissage
Bezoek van genodigden aan een tentoonstelling
Epiek
Verhalende literatuur
Lyriek
Poëzie
Dramatiek
Toneel
Manuscripten
een met hand geschreven tekst. Meestal wordt hiermee de tekst van een nog niet gepubliceerd boek bedoeld.
Colofon
een opsomming van de manier waarop een boek tot stand is gekomen
Acrostichon
Naamvers
Satire
een kunstvorm waarbij vaak op humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven
Whodunit
Een verhaal waarin een misdaad wordt opgelost
Intrige
het verhaal, de voornaamste gebeurtenissen in een verhaal, film, toneelstuk; verwikkeling, plot
Debuut
wanneer iemand voor het eerst in het openbaar optreedt, publiceert of sport op een bepaald niveau
Plagiaat
Ideeën van anderen overnemen zonder toestemming
Copyright
het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd
Novelle
een prozaverhaal dat wat de omvang betreft tussen de roman en het korte verhaal geplaatst wordt. Meestal omvat een novelle een bijzondere gebeurtenis en toont ze de hoofdpersonages op een beslissend moment in hun leven
Pulpliteratuur
de benaming voor een reeks goedkope fictie-tijdschriften die werden gepubliceerd van de jaren 20 tot de jaren 50 van de 20e eeuw. Tegenwoordig wordt de term ook gebruikt voor de massale print van paperbacks in de jaren 50
Writer’s block
het tijdelijke onvermogen van een schrijver of componist om tot schrijven te komen
Apologie
een mondelinge of schriftelijke verdediging van een persoon, zaak of leer tegen onrechtvaardige aanvallen
Flashback
Een moment waarin je terug gaat in de tijd
Polemiek
discussie over een bepaald onderwerp die gevoerd wordt in gepubliceerde teksten
Cursiefje
Kort, humoristisch stukje over alledaagse voorvallen
Gothic novel
een literair genre dat mystery, romantiek en horror vermengt
Epitaaf
een grafschrift op een muur of pijler van een kerkgebouw, boven of nabij het graf aangebracht en al dan niet versierd
Pastiche
Een ernstige en oprechte imitatie precies zoals de originele auteur dat zou hebben gedaan.
Parodie
Een boertige nabootsing van een werk
Sleutelroman
Genre over politieke personages of toestanden
Necrologie
Doodsberichten in een krant
Trilogie
Verhaal uit drie delen
Aforisme
een korte, bondige uitspraak, vaak niet meer dan een regel lang. Aforismen zijn vaak grappig, paradoxaal en/of absurd en bevatten vaak een boodschap van wijsheid
Protagonist
Hoofdrolspeler
Antagonist
Tegenspeler
Elegie
kort gedicht, meditatief, melancholisch gedicht of klaagzang
Haiku
Een gedichtje van drie regels dat een intense natuurervaring van verstilde betovering oproept.
Adagium
een wijsgerige spreuk, een filosofische of moraliserende uitspraak die kan worden aangehaald om een levensbeschouwing toe te lichten of een gemaakte keuze te verklaren
Pamflet
een geschrift, doorgaans in gedrukte vorm, met een actuele inhoud of strekking
Ghostwriter
een schrijver die schrijft onder andermans naam, op diens verzoek
A capella
Zingen zonder instrumentale begeleiding
Adagio
Langzaam muzikaal tempo
Akoestiek
Hoe geluid klinkt in een ruimte
Allegro
Vlug muzikaal tempo
Aubade
Een muzikale hulde die ’s ochtends wordt gebracht
Auditie
roefoptreden waarbij musici, dansers of acteurs laten zien wat ze kunnen
Backing
Achtergrondstem
Behangselmuziek
Nietszeggende, onopvallende achtergrondmuziek
Benefiet
Activiteit voor het goede doel
Blues
Een samenvatting van muziekvormen en invloeden zoals die al voor 1900 in het zuidoosten van de Verenigde Staten ontstond. Vond zijn oorsprong in de gezongen muziek van Afrikaanse slaven die werden gedeporteerd naar Amerika.
Bootleg
Illegale muziekopname
Cajun
Amerikaans folkmuziek
Didgeridoo
Aboriginal instrument
Dixieland
Oude stijl van jazz
Fanfare
muziekkorps met alleen koperen blaasinstrumenten en slagwerk
Folk
Volkmuziek uit verschillende culturen
Harmonie
muziekkorps met alleen blaasinstrumenten
Karaoke
het meezingen van de tekst van een populair liedje vanaf een monitor met de muziek ervan
Laureaat
Degene die gewonnen heeft
Libretto
De tekst van een gezongen verhaal
Loge
gedeelte van een schouwburg of stadion met enkele zitplaatsen
Muzak
Ononderbroken achtergrond muziek, bijvoorbeeld in winkels.
Nocturne
Nachtstuk, dromerig muziekstuk
Oratorium
episch-dramatische compositie voor soli, koor en orkest
Ouverture
een meestal instrumentaal muziekstuk dat als opening fungeert van een opera of operette
Partituur
boek waarin in notenschrift een muziekstuk staat
Pizzicato
Het tokkelen van snaren
Polyfonie
Meerstemmigheid
Quatre-mains
Muziekstuk voor vier handen
Reggae
Jamaicaans muzieksoort
Schlager
nummer uit de dans -en amusementssector met een goed in het oor liggende melodie
Serenade
Muzikale hulde in de avonduren.
Penalty
vrij schot op het doel, meestal als sanctie voor een zware overtreding van de tegenpartij
Schwalbe
opzettelijke val waarmee een speler doet alsof hij het slachtoffer is van een overtreding van de tegenstander
Tifosi
Italiaanse aanhangers
Catenaccio
Sterk defensief spelsysteem
Hattrick
3 keer scoren na elkaar door dezelfde speler
Derby
Wedstrijd tussen twee clubs van dezelfde stad
Synchroonzwemmen
Dansen in het water op gelijkmatige manier
Wisselslag
nummer in een zwemwedstrijd met afwisselend vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag
Marathon
hardloopwedstrijd van ruim 42 kilometer
Manche
Gedeelte van een sportwedstrijd
Waaiers
In een rijtje rijden voor de wind
Demarreren
Versnellen
Wildcard
Mogen meedoen aan wedstrijd al voldoe je niet aan de selectiecriteria
Criterium
en wielerwedstrijd van zelden langer dan 100 kilometer, die bestaat uit zeer veel korte plaatselijke ronden.
Ippon
Wedstrijdpunt bij Judo
Tatami
Judomat
Lovegame
Engels houding van tennis
Tiebreak
Beslissende extra partij tennis
Grandslamtoernooi
Tennisevenement
Gravel
Roodkleurige steengruis waarop men tennist
Regatta
Roeiwedstrijd
skiffnummer
Smalle lange roeiboot
Pitstop
Stilstand tijdens de race voor technisch nazicht
Eventing
Paardenwedstrijd, military
Dunk
Basketbalterm, de bal wordt van bovenaf in het net gegooid.
Pentatlon
Vijfkampt
Puck
rubberen schijf waarmee ijshockey wordt gespeeld
Floret
Wapen uit de schermkunst
Degen
Wapen uit de schermkunst
Sabel
Wapen uit de schermkunst
Bloso
het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
BOIC
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
IOC
The International Olympic Committee
WK
Wereldkampioenschap
EK
Europees kampioenschap
UEFA
De Union of European Football Association
FIFA
Fédération Internationale de Football Association
KBVB
Koninklijk Belgisch Voetbalbond
WTA
World tennis association
ATP
Association of tennis professionals
NBA
National Baskett Association
GP
Grand Prix
UCI
International Cycling Union
BWB
Belgische Wielerbond
FIS
International Ski Federation
WADA
World anti-doping agency
KO
Bokser die zo murw geslagen is dat hij 10 seconden niet kan vechten
Scheidsrechter
Iemand die bij sportwedstrijden de orde helpt te handhaven
Owngoal
Doelpunt tegen eigen team
Libero
Vrije verdediger
Scrimmage
Gedrang om de bal bij het doel
Finale
Eindronde
Pas
Combinatie tussen twee spelers die de bal elk maar één keer raken
Kür
Vrij gekozen figuur bij het kunstschaatsen
Poleposition
Beste startplaats bij een autorace
Par
Standaard aantal slagen voor een hole
Hole-in-one
Een hole met één slag uitspelen in golf
Shuttle
Gevederd balletje dat in badminton gebruikt wordt.
Abseilen
Via een klimtouw zelfstandig afdalen van een steile wand
Langlaufen
Met ski’s wandlen over een besneeuwd terrein
Icarusvleugels
met onbetrouwbare middel
Achillespees
meest kwetsbare plek
Oedipuscomplex
liefdesrelatie tussen moeder en zoon
Sisyfusarbeid
zwaar arbeid zonder nut
Augiasstal
grote chaos, bijna niet op te ruimen
Stentorstem
heel luide stem
Lucullusmaal
heerlijke maaltijd
Tantaluskwelling
iets wat je ziet, maar niet kan bereiken
Pyrrusoverwinning
Schijnoverwinning
argusogen
ogen die alles zien
Adonis
Een heel mooie man
Amazone
een strijdbare vrouw
Cerberus
een strenge, onvermurwbare bewaker
Feniks
iemand met uitzonderlijke kwaliteiten
Heraut
iemand die een belangrijk bericht brengt
Mecenas
iemand die kunstenaars en geleerden financieel steunt
Mentor
een leidsman, raadsman of gids
Narcist
iemand die op zichzelf verliefd is
Nestor
een wijze raadgever, de oudste in de groep
Nimf
een verleidelijk jong meisje
Sfinx
een ondoorgrondelijk persoon
Sirene
een mooie verleidster
Tiran
een gewelddadig heerser
Venus
een heel bevallige vrouw
Xantippe
Een feeks
Arcadisch
landelijk
Aristocratisch
als iets verband houdt met aristocraten of aristocratie
Babylonisch
taalkundige chaos
Draconisch
heel streng
Furieus
heel kwaad
Heroïsch
heldhaftig
Homerisch
onbedaarlijk, schaterend, onmenselijk gelach
Laconiek
kort en bondig
Panisch
als iets voorkomt uit paniek
Platonisch
verstandelijk
Sardonisch
boosaardig, vals
Spartaans
streng en hard
Stoïcijns
onverstoorbaar, onaandoenlijk
Titanisch
bovenmenselijk, reusachtig
Odyssee
heel lange en moeizame reis
Doos van pandora
bron van alle ellende
Paard van troje
iets waardoor men argeloos zijn eigen ondergang bewerkt
Zwaard van damocles
dreigend gevaar
bacchanaal
losbandig drinkgelag, zuippartij
Blacklisting
Iemand/iets op een zwarte lijst plaatsten.
Black-out
tijdelijk verlies van bewustzijn, concentratie of geheugen
Cliffhanger
een spannend verhaal, een spannend einde van een televisiereeks
Deadlock
Dood punt, impasse, patstelling
Diehard
Een fanatieke doorzetter, een onverzettelijk persoon
Drop-out
Iemand die zichzelf door zijn levenswijze buiten de maatschappij stelt, die de maatschappij de rug heeft toegekeerd, mislukkeling
Evergreen
Een onsterfelijke melodie
Gimmick
trucje om de aandacht te trekken, vooral in artiestenmilieus
Joint venture
Samenwerkingsverband, gemeenschappelijke onderneming
Outcast
Iemand die uit de maatschappij gestoten is, een verschoppeling
Outplacement
de formule waarbij een ontslagen werknemer diensten en advies krijgt aangeboden die hem moeten helpen een nieuwe baan te vinden
Outsider
Iemand die buiten de kring van ingewijden staat, een leek, een buitenstaander
Primetime
Zendtijd op tv of radio waarbij de hoogste kijk- en luisterdichtheid wordt bereikt
Quote
een citaat, een uitspraak
Sickbuildingsyndroom
het verschijnsel dat gezondheidsklachten ontstaan door te werken in slechte kantoorgebouwen
Skyline
Silhouet van de stad, gezien tegen de lucht
Tabloid
Schandaalkrant
Trendsetter
Iemand die de richting bepaalt bv op het gebied van mode, design, dans, muziek.
Underdog
Wie altijd de klappen krijgt, wie niet meteen als favoriet wordt beschouwd, maar toch op veel sympathie mag rekenen.
Wishful thinking
Hopen dat je wens ook uitkomt
Catwalk
identificatieteken
Fusion
allerlei verschillende kookstijlen gecombineerd worden
Gay bashing
Verbale en fysieke agressie tegenover holebi’s
Mobbing
pesten op het werk
Namedropping
het vermelden van bepaalde namen omdat die ‘in’ zijn
Naming and schaming
het publiekelijk aan de kaak stellen van bepaalde als onbevredigend ervaren situaties. De betrokken persoon of instantie wordt bekendgemaakt door dan wel publicatie dan wel vermelding op een lijst (naming), terwijl deze vermelding of informatie negatief gekleurd wordt (shaming)
Racketeering
afgeperst worden in ruil voor bescherming
Spindoctor
een specialist in politieke en institutionele communicatie
Steaming
praktijk waarbij groepen onder bedreiging of met geweld voorwerpen of geld afpersen van hun slachtoffer
tag
Identificatieteken
Barcode
Streepjescode
Flyer
Strooibriefje
Teamwork
Groepswerk
Royalty watcher
Hofkenner
Multiple choice
Meerkeuze
Housewarmingparty
Instuif
Lookalike
Dubbelganger
Ferry
Overzetboot
Stalker
Belager
Candid camera
Verborgen camera
Passwoord
Wachtwoord
Bodyguard
Lijfwacht
Bypass
Overbrugging, omleiding
Backpacker
Rugzaktoerist
Bon mot
kwinkslag, een geestig gezegde
Debacle
Volledige mislukking
Carte blanche
Een onbeperkte volmacht
Degout
Grondige hekel
Déjà vu
situatie waarbij je iets al ooit eerder gezien of beleefd hebt
Éminince grise
ervaren persoon die achter de schermen advies geeft
Enfant terrible
iemand die door zijn onverantwoordelijke of indiscrete uitspraken anderen uit zijn groep in verlegenheid brengt
Faits divers
Nieuwtje, gemengde berichten
Fin-de-sièclementaliteit
sfeer gekenmerkt door pessimisme, futloosheid en decadentie
Fine fleur
De meest uitgelezene van een groep
Gêne
soort remming, verlegenheid
Hommage
Eerbetoon, hulde
En petit comité
voor een heel beperkte groep van ingewijden
Pudeur
Schroom, schaamtegevoel
Rancune
Wrok, haatgevoelens
Dedain
minachting
Louche
ongure, verdachte
Savoir-vivre
wellevendheid
À decharge
ter ontlasting van de beklaagde
Au pair
hulp in huishouden
Frappant
opvallend sterk
Canaille
gepeupel
Tout court
kortweg, zonder meer
Bohemien
artiest die een ongebonden, meestal zwervend, onconventioneel bestaan leidt
rigoureus
zeer streng
Aha-erlebnis
ervaring waarbij de confrontatie met iets een lichte schok van herkenning geeft
Einzelgänger
persoon die liever individueel handelt dan samenwerkt, die zijn eigen weg gaat
Fingerspitzengefühl
goed ontwikkeld gevoel om in een delicate situatie op te treden
Gefundenes Fressen
motief, argumentatie waarop men zich met gretigheid werpt
Leitmotiv
belangrijk gedachte die steeds terugkeert
Schwung
vaart, zwier
Streber
iemand die alle middelen wil gebruiken om in de wereld vooruit te komen
Überhaupt
alles in aanmerking genomen, helemaal, eigenlijk
Übermensch
een bijzonder getalenteerd mens, bestemd om andere rassen te overheersen
Weltschmerz
smart om het leven als zodanig
wirtschaftswunder
erg snelle economische ontwikkeling (aanvankelijk gebruikt voor het snelle herstel van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog)
Endlösung
de vernietiging of liquidatie van het Joodse volk door de nazi’s
Acte de présence
zich vertonen op een feest
Parvenu
iemand die door zijn verworven rijkdom tot een hogere klasse is opgklommen, maar niet de daarbijhorende beschaving bezit
Putsch
een revolutionaire machtsgreep
Halflinger
paard met abrikooskleurig haar en wtte manen
Föhn
warme wind in de valleien van de Alpen
Mardi gras
vastenavond
Amuse-gueule
borrelhapje
Fait accompli
een voldongen feit, dat niet meer kan worden herroepen
Kitsch
waardeloze rommel
Big bang
grote oerknal waaruit de kosmos zou zijn ontstaan
Spieleri
wat men doet uit aardigheid, niet serieus
Bidonville
(voor)stad van krottenwijken
schnabbel
een bijbaantje
Siësta
Middagslaapje
Vendetta
Eeuwigdurende bloedwraak
Goeroe
Geestelijke leidsman
Swastika
Hakenkruis
Nikab
Sluier die het hele gezicht bedekt en alleen de ogen vrij laat
Shoah
Hebreeuws woord voor de totale uitroeiing van het Joodse volk in de nazitijd
Kimono
Luchtige ochtendkleding met wijde mouwen voor dames
Intermezzo
Kleine vertoning, tussenspel
Sake
Japanse rijstwijn
Stiletto
Mes waarbij het lemmet met een druk op een knop uit het heft springt
Macho
Persoon die zich overdreven mannelijk voordoet, in het bijzonder tegenover vrouwen
Paria
Verworpeling, verstoteling, iemand die in de maatschappij nauwelijks meetelt.
Alligator
Kaaiman, Amerikaanse krokodil
Bonsai
Miniatuurboompje
Geiser
Waterverwarmingstoestel voor badkamer of keuken
Ninja
Oosterse krijger die in het verborgene opereert en allerlei verrassingselementen toepast in zijn vechtkunst
Harakiri
Japanse manier van rituele zelfmoord
Casco
Romp van schepen, vliegtuigen of andere voertuigen
Smörrebröd
Plakje beboterd brood belegd met tomaat, augurken,…
Macheté
Groot gebogen mes dat gebruikt wordt als kapmes en wapen
Razzia
Georganiseerde klopjacht door politie, plotselinge inval
Tjaptjoi
Chinees groente- en vleesgerecht
Embargo
Belemmering van internationaal verkeer in vredestijd voor economische doeleinden
Schlemiel
Stumper, pechvogel
Fiasco
Mislukking
Bakkeleien
Ruziemaken, kibbelen
Mikado
Titel van de keizer van Japan
Barista
Specialist in bereiding van cappuccino, espresso,…
Tsunami
Extreme vloedgolf, meestal veroorzaakt door aard- of zeebeving
Geisha
Japanse zangeres, danseres en prostituee, die met haar kunst en bevalligheid de gasten amuseert
Amok
opeens agressief worden en ruzie maken
Boerka
jurk die het hele lichaam inclusief de ogen bedekt, gedragen door sommige islamitische vrouwen
Con brio
zeer levendig
Dolce far niente
het zoete nietsdoen
Feng shui
de oude Chinese filosofie die ons leert in harmonie te leven met onze omgeving
Fetisj
het geloof dat natuurlijke voorwerpen bovennatuurlijke krachten zouden hebben
Getto
stadswijk waar een arme bevolkingsgroep gedwongen wordt om te wonen
Graffiti
teksten en figuren die illegaal op muren, treinen e.d. worden geschilderd
In petto
in de gedachten; in voorraad of gereedheid
Junta
niet-gekozen, militaire regering
Kamikaze
ondoordachte handeling die nadeel voor jezelf oplevert Een kamikaze-piloot stortte zich met bommen aan boord op het vijandelijk doel, met name op Amerikaanse schepen. Men deed dit voor de goede zaak en een mooiere dood was niet denkbaar….. Enkele duizenden kamikaze-piloten vonden zo de dood
Ramsj
boeken die tegen afbraakprijzen op de markt gebracht worden
Replica
nauwkeurig nagemaakte kopie van een waardevol voorwerp of een kunstwerk
soek
een Arabische markt. De soek bevindt zich vaak in de open lucht. In een iets groter dorp of een stadje is hij vaak overdekt. Vele handelaren proberen hun handel te verkopen volgens een methode die heel anders is dan men in Europa gewend is. De prijzen worden door onderhandeling vast gelegd.
Goelag
interneringskamp, vooral politieke gevangenen
Rimboe
ontoegankelijk woud, jungle
Fata morgana
illusie, luchtspiegeling
Rastafari
sekte van zwarten op Jamaica die glooft dat zij het uitverkoren volk is
Loipe
langlauftraject
Intifada
de opstand van de Palestijnen in de gebieden die door Israël bezet worden
Fatwa
een vonnis of een decreet dat door een islamitische rechtsgeleerde wordt uitgesproken
Kapsones
gedragingen die een uiting zijn van het hoog in zijn bol hebben, kouwe drukte
Ayatollah
islamitische schriftgeleerdheid die ook op politiek gebied leidinggeeft
Tortilla
omelet, al dan niet gevuld met aardappelen en groenten
Koi
Japanse karperachtige vis
Riksja
licht tweewielig karretje dat door één man getrokken wordt
Casanova
Vrouwenversierder
Origami
Japanse papiervouwkunst
Schorem
Volk van laag allooi
Taiga
Streek met naaldwouden
Muskiet
Tropiche steekmug
Jacuzzi
Bubbelbad
Agora
Centraal plein
Fevala
Sloppenwijk in stedelijk gebied
Abrupt
plots
Combattief
strijdlustig
Corpulent
dik
Dubieus
twijfelachtig
Endemisch
inheems
Exhaustief
Volledig
Expliciet
uitdrukkelijk
Furieus
woedend
Lumineus
schitterend
Malafide
onbetrouwbaar
Mathematisch
wiskundig
Minutieus
Tot in de puntjes
Rationeel
verstandelijk
Sporadisch
zelden
xenofoob
Bang voor alles wat vreemd is
Altruïsme
Onbaatzuchtigheid
Cohesie
Samenhang
Exposé
Uiteenzetting
Flegma
Kalmte
Fluctuatie
Schommeling
Habitué
Vaste bezoeker
Hilariteit
Vrolijkheid
Lacune
Algemeen uitstel
Moratorium
Leemte
Mortuarium
Lijkenhuis
Pelgrimage
Bedevaart
Periferie
Buitenkant
Receptor
Ontvanger
surrogaat
Vervangmiddel
Contamineren
Verontreinigen
Convoceren
Bijeenroepen
Delegeren
Verdelen
Domineren
Overheersen
Draineren
Ontwateren
Evacueren
Elders onderbrengen
Evoceren
Oproepen
Exciteren
Ophitsen
Executeren
Terechtstellen
Intimideren
Bang maken
Marchanderen
Pingelen
Persecuteren
Vervolgen
Preciseren
Nauwkeuriger beschrijven
Rebelleren
In opstand komen
Tolereren
Gedogen
Ventileren
Luchten
Absent
Present
Particulier
Publiek
Apert
Latent
Rationeel
Emotioneel
Artisanaal
Machinaal
Superieur
Inferieur
Liberaal
Dogmatisch
Reactionair
Progressief
Stabiel
Labiel
Objectief
Subjectief
Elitair
Populair
Chronisch
Acuut
Egoïstisch
Altruïstisch
Historisch
Hedendaags
Flexibel
rigide
Negationist
wie ontkent dat de Holocaust bestaan heeft
Narcist
wie verliefd is op zichzelf
Machiavellist
wie meent dat het doel de middelen heiligt
Pacifist
wie de vrede nastreeft, wie tegen de oorlog is
Feminist
wie streeft naar gelijke rechten voor mannen en vrouwen
Epicurist
wie geniet van elke dag
Individualist
wie altijd op zichzelf staat, wie niet wil opgenomen worden in een groep
Racist
wie gelooft dat het ene ras superieur is aan het andere
Fundamentalist
wie extreem streng is in godsdienstig opzicht en moderne inzichten afwijst
Fatalist
wie meent dat het noodlot niet te vermijden is
Sadist
wie ervan houdt om anderen pijn te doen
Extremist
wie uitersten najaagt, vooral in de politiek
Seksist
wie discrimineert op grond van geslacht
Materialist
wie heel veel belang hecht aan materiële dingen
Atheïst
wie niet in god gelooft