Level 11 Level 13
Level 12

Bài 12: Đồ uống


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ich trinke Tee.
Tôi uống trà.
Getränke
Đồ uống
Ich trinke Kaffee.
Tôi uống cà phê.
Ich trinke Mineralwasser.
Tôi uống nước khoáng.
Trinkst du Tee mit Zitrone ?
Bạn uống trà với chanh không ?
Trinkst du Kaffee mit Zucker ?
Bạn uống cà phê với đường không ?
Trinkst du Wasser mit Eis ?
Bạn có uống nước với đá không ?
Hier ist eine Party.
Ở đây có buổi tiệc.
Die Leute trinken Sekt.
Mọi người uống rượu champagne.
Die Leute trinken Wein und Bier.
Mọi người uống rượu vang và bia.
Trinkst du Alkohol ?
Bạn có uống rượu có cồn không ?
Trinkst du Whisky ?
Bạn có uống rượu uýt-ki không ?
Trinkst du Cola mit Rum ?
Bạn có uống cola với rượu Rum không ?
Ich mag keinen Sekt.
Tôi không thích rượu champagne.
Ich mag keinen Wein.
Tôi không thích rượu vang.
Ich mag kein Bier.
Tôi không thích bia.
Das Baby mag Milch.
Em bé thích sữa.
Das Kind mag Kakao und Apfelsaft.
Đứa trẻ thích cacao và nước táo.
Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.
Bà ấy thích nước cam và nước bưởi.