Level 12 Level 14
Level 13

Bài 13: Công việc


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tätigkeiten
Công việc
Was macht Martha?
Martha làm gì ?
Sie arbeitet im Büro.
Cô ấy làm trong văn phòng.
Sie arbeitet am Computer.
Cô ấy làm việc với máy vi tính.
Wo ist Martha ?
Martha đâu rồi ?
Im Kino.
Ở trong rạp chiếu phim.
Sie schaut sich einen Film an.
Cô ấy xem phim.
Was macht Peter ?
Peter làm gì ?
Er studiert an der Universität.
Anh ấy học đại học.
Er studiert Sprachen.
Anh ấy học về ngôn ngữ.
Wo ist Peter ?
Peter đâu rồi ?
Im Café.
Ở trong quán cafe.
Wohin gehen sie gern ?
Họ thích đi đâu ư ?
Ins Konzert.
Nghe hòa nhạc / Xem biểu diễn ca nhạc.
Sie hören gern Musik.
Họ thích nghe nhạc.
Wohin gehen sie nicht gern ?
Họ không thích đi đâu ư ?
In die Disco.
Đi đến sàn nhảy.
Sie tanzen nicht gern.
Họ không thích nhảy.