Level 2 Level 4
Level 3

Bài 3: Làm quen


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hallo!
Xin chào!
Guten Tag!
Xin chào.
Wie geht's?
Khỏe không ?
Kommen Sie aus Europa?
Bạn từ Châu Âu đến à ?
Kommen Sie aus Amerika?
Bạn từ Châu Mỹ đến à ?
Kommen Sie aus Asien?
Bạn từ Châu Á đến à ?
In welchem Hotel wohnen Sie?
Bạn ở khách sạn nào vậy ?
Wie lange sind Sie schon hier?
Bạn ở đây bao lâu rồi ?
Wie lange bleiben Sie?
Bạn ở bao lâu ?
Gefällt es Ihnen hier?
Bạn có thích ở đây không ?
Machen Sie hier Urlaub?
Bạn đi du lịch ở đây à ?
Besuchen Sie mich mal!
Bạn hãy đến thăm tôi đi !
Hier ist meine Adresse.
Đây là địa chỉ của tôi.
Sehen wir uns morgen?
Ngày mai chúng ta có gặp nhau không ?
Tut mir Leid, ich habe schon etwas vor.
Xin lỗi, ngày mai tôi đã có việc.
Tschüs!
Tạm biệt !
Auf Wiedersehen!
Hẹn gặp lại nhé !
Bis bald!
Hẹn sớm gặp lại nhé !
Personen
người
Kennen Lernen
làm quen