Level 54 Level 56
Level 55

L10 - Traveling (All)


247 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Předložky
prepositions
v domě
inside the house
mimo vůz
outside the car
se mnou
with me
bez něj
without him
pod stolem
under the table
pozítří
after tomorrow
před západem slunce
before sunset
ale (já) jsem zaneprázdněn
but I'm busy
jako
as
mimo
beyond/outside
navzdory
despite
dolů
down, downward (used with verbs of motion)
během
during
vyjma
except
uvnitř
inside (of)
do (genitiv)
to / into / until (genitive)
do školy (genitiv)
to school (genitive)
děti chodí do školy od září do června (genitiv)
children go to school from September to (until) June (genitive)
další
next
naproti
opposite (n-)
ven
out
plus
plus
okolo (genitiv)
around (ok-) (genitive)
než
than
until
na rozdíl od (+ genitiv)
unlike
bez (genitiv)
without (genitive)
bez přítele (genitiv)
without a (boy)friend (genitive)
bez lásky (genitiv)
without love (genitive)
podle (genitiv)
according to (genitive)
vzhledem k
due to
až na
except for (two words)
daleko od
far from
místo
instead of, 2. place
v blízkosti
near to (-sti)
blízko domu (genitiv)
near the house (genitive)
Kutná Hora je blízko Prahy (genitiv)
Kutna Hora is close to Prague. (genitive)
pokud
in case
stejně jako
as well as
kromě
apart from, besides, in addition to
jménem
on behalf of
navíc
on top of
od (genitiv)
from (genitive) (not z)
od kamaráda (genitiv)
from a friend (male) (genitive)
Kutná Hora je hodinu od Prahy (genitiv)
Kutná Hora is an hour away from Prague (genitive)
okolo města (genitiv)
around the city (genitive)
kolem (genitiv)
around / about (ko-) (genitive)
kolem hradu jsou lesy (genitiv)
there are forests around the castle (genitive)
u (genitiv)
at / by / near (location) (genitive)
pavla je u kamarádky (genitiv)
paula is at her (girl)friend's (genitive)
dům stojí u jezera (genitiv)
the house stands by a lake (genitive)
vedle (genitiv)
beside/next to (genitive)
dům stojí vedle jezera (genitiv)
the house stands next to a lake (genitive)
vedle mého kamaráda (genitiv)
next to my friend (genitive)
z (genitiv)
from (genitive) (not od)
lidé vychází z budovy (genitiv)
people are coming out from the building (genitive)
les
a forest
drogerie
drugstore
chtěl bych koupit noční jízdenku do (...)
I would like to buy an overnight ticket to (...)
jednosměrný
one-way
lůžkové vozy
sleeper carriage
zpáteční
return (ticket)
nazpátek
return/come back
jaká třída?
which class (of ticket)?
jaké místo?
what type of seat?
zvíře
an animal
zvířata
animals
strom
a tree
ležet (imp.)
to lie (on ones back) (imp.)
ležet na pláži
to lay on the beach
zajímavý
interesting
to je zajímavé
that's interesting
prohlížet si (imp.)
to have a look at (imp.)
prostě
simply
hodně
a lot (of)
popis
description
děti (lístek)
child (ticket)
student (lístek)
student (ticket)
dospělí (lístek)
adult (ticket)
obyčejný (lístek)
ordinary (ticket)
důchodci (lístek)
pensioner (lístek)
senioři (lístek)
seniors (lístek)
pláž
a beach
čárka
comma
strana
a page (of a book)
krátké nebo dlouhé
short or long (e.g., accents)
háček
hook (e.g., the thing above ě)
láska
the love
opravdová
real
užívat si
to enjoy
pas
passport
připravovat se (imp.)
to prepare (imp.)
cokoliv
anything
do Oxfordu (genitiv)
to Oxford (genitive)
do Španělska (genitiv)
to Spain (genitive)
do Číny (genitiv)
to China (genitive)
do Polska (genitiv)
to Poland (genitive)
do HongKongu (genitiv)
to Hong Kong (genitive)
do Kalkaty (genitiv)
to Kalkata (genitive)
do Maroka (genitiv)
to Morocco (genitive)
do Singapuru (genitiv)
to Singapore (genitive)
do Francie (genitiv)
to France (genitive)
do Portugalska (genitiv)
to Portugal (genitive)
do Londýna (genitiv)
to London (genitive)
do Anglie (genitiv)
to the U.K. (genitive)
do Norska (genitiv)
to Norway (genitive)
do Egypta (genitiv)
to Egypt (genitive)
do Indonézie (genitiv)
to Indonesia (genitive)
do Ruska (genitiv)
to Russia (genitive)
do Berlína (genitiv)
to Berlín (genitive)
důležitý
important
kurs
course
navíc
moreover
denní
daily
cestovní kancelář
travel agency
jednolůžkový pokoj
single room
dvoulůžkový pokoj
double room
jízdenka
travel ticket
letenka
air travel ticket
polopenze
half board
plná penze
full board
poloha
location
rezervovat (imp.)
to book (imp.)
stravování
food options
služby
services
ubytování
accomodation
vízum
visa
zavazadlo
luggage
žádat (imp.)
to apply for something (imp.)
požádat (per.)
to apply (for something) (per.)
cvičení
exercise (e.g., physical, schoolwork, etc.)
většinou
mostly
vzbudit se
to wake up
fitko
gym
(jsem) na zastávce (akuzativ)
(I'm) at the (bus) stop (accusative)
(jdu) do nábytku (genitiv)
(I go) to a furniture store (genitive)
pojedu vlakem někam
I go somewhere by train
hluk
a noise (neg.)
strašný
horrible
na příklad
for example
poloostrov
peninsula
takže
so / therefore
líbit se
to appeal to
líbí se mi (+ infinitiv slovesa)
I like (+ infinitive verb)
rychlík (vlak)
fast (train)
přímý
direct / non-stop
přestoupit
to change (e.g., in transportation)
nástupiště
a platform
nastupovat (imp.)
to board (a train, bus, etc.), fall in (formation) (imp.)
jede přesně
(it is) on time
odjezd
departure
příjezdy
arrivals (vehicles)
kdy přijede vlak z (...)?
When does the train from (...) arrive?
nejede tam nějaký přímý vlak?
is there not a direct train?
kdy jede nějaky vlak do (...)?
When is there a train that goes to (...)?
musíte přestoupit
you have to transfer (formal)
z kterého nástupiště je odjezd?
from which platform does it depart?
kolikátého je?
what's the date?
prvního (datum)
1st (of the month)
druhého (datum)
2nd (of the month)
třetího (datum)
3rd (of the month)
čtvrtého (datum)
4th (of the month)
pátého (datum)
5th (of the month)
šestého (datum)
6th (of the month)
sedmého (datum)
7th (of the month)
osmého (datum)
8th (of the month)
devátého (datum)
9th (of the month)
desátého (datum)
10th (of the month)
jedenáctého (datum)
11th (of the month)
dvanáctého (datum)
12th (of the month)
třináctého (datum)
13th (of the month)
čtrnáctého (datum)
14th (of the month)
patnáctého (datum)
15th (of the month)
šestnáctého (datum)
16th (of the month)
sedmnáctého (datum)
17th (of the month)
osmnáctého (datum)
18th (of the month)
devatenáctého (datum)
19th (of the month)
dvacátého (datum)
20th (of the month)
dvacátého prvního (datum)
21st (of the month)
dvacátého druhého (datum)
22nd (of the month)
dvacátého třetího (datum)
23rd (of the month)
třicátého (datum)
30th (of the month)
třicátého prvního (datum)
31st (of the month)
ledna (datum)
january (when expressed as part of a date)
února (datum)
february (when expressed as part of a date)
března (datum)
march (when expressed as part of a date)
dubna (datum)
april (when expressed as part of a date)
května (datum)
may (when expressed as part of a date)
června (datum)
june (when expressed as part of a date)
července (datum)
july (when expressed as part of a date)
srpna (datum)
august (when expressed as part of a date)
září (datum)
september (when expressed as part of a date)
října (datum)
october (when expressed as part of a date)
listopadu (datum)
november (when expressed as part of a date)
prosince (datum)
december (when expressed as part of a date)
sever
north
na sever
to the north
východ
east
na východ
to the east
jih
south
na jih
to the south
západ
west
na západ
to the west
rovně
straight ahead
zpátky
back
budete tady ještě dlouho?
Will you be here long? (formal)
spolubydlící
roommate
hlášení o zpoždění
Announcement about delay
pravidelný příjezd
scheduled arrival
předpokládané zpoždění příjezdu
the anticipated delay of arrival
upozorňujeme cestující, že předpokládané zpoždění se může změnit
Please note passenger the anticipated delay may change
vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku
Dear passengers, please excuse train delays
nadjezd
an overpass
podjezd
underpass
budova
building
chodník
sidewalk
na chodníku
on the sidewalk
dveře se zavírají
doors are closing
trasa
route
do konce týdne
until the end of the week
od (do) jedné
from (to) one
od (do) dvou
from (to) two
od (do) tří
from (to) three
od (do) čtyř
from (to) four
od (do) pěti
from (to) five
od (do) šesti
from (to) six
od (do) sedmi
from (to) seven
od (do) osmi
from (to) eight
od (do) devíti
from (to) nine
od (do) deseti
from (to) ten
od (do) jedenácti
from (to) eleven
od (do) dvanácti
from (to) twelve
půl jedné
half past twelve
půl druhé
half past one
půl třetí
half past two
půl čtvrté
half past three
půl páté
half past four
půl šesté
half past five
půl sedmé
half past six
půl osmé
half past seven
půl deváté
half past eight
půl desáté
half past nine
půl jedenácté
half past ten
půl dvanácté
half past eleven
genitiv (druhý pád)
genitive: expresses a possessive meaning (e.g., kniha studenta; the student´s book) or a partitive meaning (e.g., kousek banánu; a piece of banana)
genitiv, druhý pád, koho, čeho
genitive, second case, who, what