Level 59 Level 61
Level 60

L15 - What if... (All)


86 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ctižádostivý
ambitious
hodný
good (ho-)
líný
lazy
nespolečenský
standoffish
pracovitý
hard working, diligent
protivný
hostile, nasty
přísný
strict
sobecký
selfish
egoistický
egotistic
spolehlivý
reliable
sprostý
vulgar
statečný
brave
tvrdohlavý
obstinate
paličatý
stubborn (p-)
upřímný
sincere
zapomnětlivý
forgetful
zlý
evil
zodpovědný
responsible (z-)
zvědavý
curious
zdvořilý
polite
kondicionál
conditional
utrácet za (imp.)
to spend (two words) (imp.)
utratit za (per.)
to spend (per.) (two words)
tak proč bych pracoval víc?
so why should I work more?
tak proč bys pracoval víc?
so why should you work more? (informal)
tak proč by (ona) pracovala víc?
so why should she work more?
tak proč bychom pracovali víc?
so why should we work more?
tak proč byste pracoval víc?
so why should you work more? (formal)
tak proč by pracovali víc?
so why should they work more?
kdybych víc pracoval, měl bych peníze
if I worked more, I would have money
kdybys víc pracoval, měl bys peníze
if you worked more, you would have money (informal)
kdyby víc pracoval, měl by peníze (on)
if he worked more, he would have money
kdybychom víc pracovali, měli bychom peníze
if we worked more, we would have money
kdybyste víc pracoval, měl byste peníze
if you worked more, you would have money (formal)
kdyby víc pracovaly, měly by peníze (ony)
if they worked more, they would have money (fem.)
pracoval bych jenom proto, abych víc utrácel peníze
I would only work to spend more money
pracoval bys jenom proto, abys víc utrácel peníze
you would only work to spend more money (informal)
pracoval by jenom proto, aby víc utrácel peníze (on)
he would only work to spend more money
pracovali bychom jenom proto, abychom víc utráceli peníze
we would only work to spend more money
pracoval byste jenom proto, abyste víc utrácel peníze
you would only work to spend more money (formal)
pracovali by jenom proto, aby víc utráceli peníze (oni)
they would only work to spend more money
zpívat (imp.)
to sing (imp.)
fungovat (imp.)
to function (imp.)
míň
less
vymluvit se (per.)
to make an excuse
vymlouvejte se
make excuses (imperative, formal)
zjistit (per.)
to find out (per.)
samotný
alone
na samotě
secluded
mrakodrap
a skyscraper
vesmír
space, universe
zdvořilý
polite
rušit
to disturb (imp.)
zrušit
to cancel (per.)
zouvat se (imp.)
to take off shoes (imp.)
ordinace
doctor's office
jet opačným směrem
to go in the opposite direction
rozbité auto
broken car
rád bych šel do kina
I'd like to go to the cinema (person wish)
Jana by ráda odešla
Jana would like to leave (person's wish)
rádi bychom to věděli
We would like to know (person's wish)
spal bych, ale mám práci
I would sleep, but I have work (person's wish)
chtěl bych jít do kina, ale nemám volno
I would go to the movies, but I do not have free time (person's wish)
nosím brýle, abych dobře viděl
I wear glasses so I could see
chci být doma včas, abych viděla detektivku
I want to be home in time to see detective (series)
měl bys studovat každý den
you should study each day (advice, 'should')
učím se česky, abych rozuměl, mluvil, a psal
I'm learning Czech, so that I can understand, speak, and write
zavřel bys dveře?
Would you shut the door? (Polite request)
mohl bys zavřit dveře?
Could you close the door? (Polite request)
jedu do Holandska, abych viděla tulipány
I'm going to Holland to see tulips
vzal jsem si prášek, abych dobře spal
I took the pill, so that I can sleep well
nemohl bys zavřit dveře?
could you close the door? (Very polite request)
trénuju každý den, abych byl silný
I train every day to be strong
mohli bychom jet na hory
we could go to the mountains (suggestion, 'could')
mohla bych už odejít?
could I leave now? (Asking for permission)
abych pravdu řekl(a)...
to tell the truth ...
prosit (+ akuzativ) (imp.)
to ask for / beg (+ accusative) (imp.)
poprosit (+ akuzativ) (per.)
to ask for / beg (+ accusative) (per.)
varovat (+ akuzativ)
to warn (+ accusative)
stopovat
to hitch hike
vyhrát
to win
vyprávět příběh
to tell a story
příjemný
pleasant
hloupý
stupid
zapomnětlivý
forgetful
nespolehlivý
unreliable