Level 1 Level 3
Level 2

Lekcia 2


167 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Američan
American (male)
Američanka
American (female)
Amerika
America, USA
auto
car
Belgicko
Belgium
bicykel
bicycle
brat
brother
byť
to be
bývať
to live
čech
Czech (male)
česko
Czech Republic
češka
Czech (female)
číslo
number
čo
what
dialóg
dialogue
dievča
girl
dirigent
conductor
dizajn
design
dobre
good, well
doktorand
PhD student (male)
doktorandka
PhD student (female)
ekonóm
economist (male)
ekonómka
economist (female)
Európa
Europe
Európan
European (male)
Európanka
European (female)
Francúz
French (male)
Francúzka
French (female)
Francúzsko
France
gramatika
grammar
chlapec
boy
chyba
mistake
internát
dormitory
izba
room (start with i)
ja
I
jeho
his
kamarát
friend (male)
kamarátka
friend (female)
kľúč
key
kniha
book
koho?
whom
kolega
colleague (male)
kolegyňa
colleague (female)
komunikácia
communication
krajina
country
kto
who
lekár
(medicine) doctor
lekáreň
pharmacy
loď
ship
mačka
cat
Maďar
Hungarian (male)
Maďarka
Hungarian (female)
Maďarsko
Hungary
manžel
husband
manželka
wife
mäkký
soft
medicina
medicine
meno
first name
mesto
town, city
miestnosť
room (starting with m)
moment
moment
more
sea
môj, moja, moje
my
muž
man
my
we
na
on, in
na Slovensku
in Slovakia
Nemec
German (male)
Nemka
German (female)
obyvateľ
inhabitant (male)
obyvateľka
inhabitant (female)
odkiaľ...?
where… from?
on
he
ona
she
oni
they (at least one masculine animate person)
ony
they (no masculine animate nouns/persons are included in the group)
pes
dog
plán
plan
po
after, in (before languages)
po anglicky
in English
po nemecky
in German
po slovensky
in Slovak
po španielsky
in Spanish
počítač
computor
Poliak
Pole (male)
Poľka
Pole (female)
Poľsko
Poland
poschodie
floor, storey
pracovať
to work
priateľ
friend (male) p
priateľka
friend (female) p
priezvisko
last name
profesia
profession
rádio
radio
Rakúsko
Austria
Rakúšan
Austrian (male)
Rakúšanka
Austrian (female)
reštaurácia
restaurant
robiť
to do
rozumieť
to unterstand
Rus
Russian (male)
Ruska
Russian (female)
Rusko
Russia
sestra
sister
slobodný
single
Slovák
Slovak (male)
slovenčina
Slovak (language)
Slovenka
Slovak (female)
spolubývajúci
roommate (male)
spolubývajúca
roommate (female)
správne
right, correct
srdce
heart
stanica
station
stôl
table
Španiel
Spanish (male)
Španielka
Spanish (female)
Španielsko
Spain
študovať
to study
študovať po anglicky
to study in English
Talian
Italian (male)
Talianka
Italian (female)
tam
there
tamto
over there
tancovať
to dance
tiež
also, too
to
article neutral
toto
this
tu
here
tvoj, tvoja, tvoje
your (sing)
tvrdý
hard
ty
you
tykať
to be on the first name terms
učiť
to teach
učiť sa
to learn
Ukrajina
Ukraine
Ukrajinec
Ukrainian (male)
Ukrajinka
Ukrainian (female)
univerzita
university
úradníčka
clerk, secretary (female)
váš, vaša, vaše
your (plu.)
vek
age
verbum
verb
volať sa
to be called, to have some name
vy
you (plu.)
vydatá
married (fem.)
zamestnanie
occupation, job, work
zaujímavý
interesting
žena
woman
ženatý
married (masc.)
Ako, prosím?
Pardon?
áno, správne.
Yes, that's right.
Čo robíte?
What do you do? (job), What are you doing? (at the moment)
Čo študujete?
What do you study?
Hovoríš dobre po slovensky.
You can speak good Slovak.
Ja som Johanna.
I am Johanna.
Kto je kto?
Who is who?
Kto je tam?
Who is there?
Kto ste?
Who are you? (plu)
Ľudia okolo nás.
People around us.
Mám... rokov.
I am … years old.
Moment...
Moment, please.
Nevadí.
It doesn't matter. No problem.
Odkiaľ si?
Where do you come from? (informal)
Odkiaľ ste?
Where do you come from? (formal)
Som z...
I'm from…
Študujete po slovensky?
Do you study in Slovak?
Tu je váš kľúč.
Here is your key.