Level 6 Level 8
Level 7

Career path and satisfying working life


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to decide on a career path
quyết định con đường sự nghiệp
to keep to something
cố gắng theo đuổi cái gì
a satisfying working life
một cuộc đời làm việc thỏa mãn
to pursue a career
theo đuổi một sự nghiệp
to spend the rest of their lives in the same profession
giành phần đời còn lại của họ với một nghề nghiệp duy nhất
to suit somebody
phù hợp với ai
to enjoy doing something
thích làm một việc gì đó
changing careers
thay đổi nghề nghiệp
seeking job satisfaction
tìm kiếm sự hài lòng trong công việc
in different ways
theo nhiều cách
a defined career path
một con đường sự nghiệp đã được xác định rõ
to decide as young children
quyết định khi còn là trẻ con
as adults
khi là người lớn
to give somebody a great sense of job satisfaction
mang lại cho ai một cảm giác thỏa mãn về công việc
to work towards someone's goals
để làm việc hướng tới một ai đó
to achieve something
đạt được cái gì
to dream of doing something
mơ ước được làm gì
to realize an ambition
thực hiện tham vọng
to gain relevant qualifications
đạt được những bằng cấp liên quan
to undertake years of training
trải qua nhiều năm rèn luyện
to choose to change career
lựa chọn để thay đổi nghề nghiệp
to find one's work so rewarding
cảm thấy công việc của một ai đó đáng làm
to invest time and effort to reach one's goal
đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện được mục tiêu của ai đó
to reach one's goal
để đạt được mục tiêu của ai đó
to find happiness
tìm kiếm hạnh phúc
a particular job
một cộng việc cụ thể
try a variety of professions
thử nhiều nghề nghiệp khác nhau
to start out on a completely new career path
bắt đầu một con đường nghề nghiệp mới hoàn toàn
a reinvigorating experience
một kinh nghiệm tiếp thêm sức mạnh
a means of earning money
một công cụ kiếm tiền
to enjoy life
tận hưởng cuộc sống
working conditions
điều kiện làm việc
a positive working atmostphere
một bầu không khí làm việc tích cực
enthusiastic colleagues
đồng nghiệp nhiệt tình
an inspirational boss
một vị sếp đầy cảm hứng
for the whole of one's life
cho toàn bộ cuộc đời của một ai
by no means
không bằng cách nào
the only route to fulfillment
một con đường duy nhất tới sự thỏa mãn