Level 1 Level 3

18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abdij
klooster
aartsbisschop
hoge geestelijke in de roomse kerk
bekeren
ervoor zorgen dat iemand jouw geloof aanneemt
geestelijken / geestelijkheid
godsdienstig leiders
heiden
persoon die niet het juist geachte geloof heeft
hel
plaats waar volgens gelovigen de duivel en gestorven zondaren verblijven
hemel
plaats waar volgens gelovigen God en gestorven verblijven
kerstenen
tot het christendom brengen (bekeren)
klooster
gebouw waarin monniken of nonnen afgescheiden van de samenleving leven (abdij)
manuscript
met de hand geschreven stuk (handschrift)
miniatuur
schildering in handschrift
mis
kerkdienst in een roomse kerk
missie
opdracht om mensen te kerstenen (zending)
missionaris
persoon die de opdracht heeft mensen te kerstenen (zendeling)
monnik
man die leeft in een klooster
non
vrouw die leeft in een klooster
preek
godsdienstige les
zendeling
persoon die de opdracht heeft mensen te kerstenen (missionaris)