Level 2

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
autarkie
gebied dat economisch voor zich zelf zorgt (zelfvoorziening)
domein
gebied onder bestuur van een domeinheer
heerlijke rechten
rechten van een heer
herendienst
werk dat voor de heer moet worden gedaan
horige
boer met weinig vrijheid die bij een domein hoorde
horigheid
gebondenheid van horigen
hofstelsel
het economisch systeem van een domein (domeinstelsel)
privilege
voorrecht
rentmeester
persoon die voor de eigenaar een landgoed beheert
sociale mobiliteit
als iemand een andere maatschappelijke positie kan innemen