Level 15 Level 17
Level 16

Sekcja 16


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Has anyone seen my lipstick? I must've lost it at Robert's party.
Czy ktoś widział moją szminkę? Musiałam ją zgubić na imprezie u Roberta.
You might've put it into your vanity case.
Być może włożyłaś ją do kosmetyczki.
I'm in such a hurry that I keep dropping things.
Tak się spieszę, że wszystko leci mi z rąk.
Don't you think that Robert is only after your money?
Czy nie sądzisz, że Robert leci tylko na twoje pieniądze?
How dare you say so?! He's divine!
Jak śmiesz tak mówić?! On jest boski!