Level 16 Level 18
Level 17

Sekcja 17


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How's it going? I haven't seen you for ages.
Jak leci? Nie widziałem cię od lat.
What do you do for a living?
Jak zarabiasz na życie?
I'm going to set up in business as a webmaster.
Zamierzam założyć firmę tworzącą strony internetowe.
That's what I've heard but I wanted to make sure.
Właśnie słyszałem o tym, ale chciałem się upewnić.
There's something I want to talk over with you.
Jest coś, co chciałbym z tobą omówić/przedyskutować.