Level 1 Level 3
Level 2

Sekcja 2


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
In other words you won't be allowed to leave the country.
Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?
Niech to dobrze zrozumiem - czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
How should I know?
Skąd mam to wiedzieć?
I get the feeling that you're hiding something from me.
Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
I think somebody's trying to frame you.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.