Level 19 Level 21
Level 20

Sekcja 20


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Let's assume for a moment that we've got everything we need.
Załóżmy na chwilę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.
Sorry to interrupt, but could you be more precise?
Przepraszam, że przerywam, ale czy mógłbyś to uściślić?
I agree with every word you've just said.
Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
Can you refresh my memory and tell me what his expectations were?
Czy mógłbyś odświeżyć mi pamięć i powiedzieć, jakie były jego oczekiwania?
We must think hard before making a decision like that.
Musimy się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.