Level 20 Level 22
Level 21

Sekcja 21


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
What's she like? Doesn't she arouse suspicion?
Jaka ona jest? Czy nie budzi podejrzeń?
She lives alone and has two children to provide for.
Żyje samotnie i ma dwójkę dzieci na utrzymaniu.
I'm inclined to believe her.
Jestem skłonny jej uwierzyć.
It's very nice of you to say so.
To miło z twojej strony, że tak mówisz.
She's always on my mind.
Cały czas o niej myślę.