Level 28 Level 30
Level 29

Sekcja 29


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I've been offered a job. The salary is $1000 a month and a company car at my disposal.
Dostałem propozycję pracy. Pensja 1000 dolarów miesięcznie i służbowy samochód do mojej dyspozycji.
Isn't it some monkey business?
Czy to nie są jakieś machlojki?
It's a company of good repute. It's famous for their top-of-the-line products.
Ta firma cieszy się dobrą opinią. Słynie z najwyższej klasy produktów.
I appreciate your concern, but there's really nothing to worry about.
Doceniam twoją troskę, ale naprawdę nie ma się o co martwić.
OK, but don't say I didn't warn you!
Dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem!