Level 2 Level 4
Level 3

Sekcja 3


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I was just saying I was going to take up a job in Ireland.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
If you stay with me, I'll make it worth your while.
Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
Wow, gold earrings! You shouldn't have.
Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
You make my life worth living.
Sprawiasz, że mam po co żyć.
Is that so?
Naprawdę?