Level 31 Level 33
Level 32

Sekcja 32


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I was led to believe I didn't have to report it in the tax office.
Wprowadzono mnie w błąd, że nie muszę zgłaszać tego w urzędzie skarbowym.
I heard from a reliable source that one of our competitors was involved.
Wiem z wiarygodnego źródła, że jedna z konkurencyjnych firm maczała w tym palce.
I have to admit that I know little about this company.
Muszę przyznać, że niewiele wiem o tej firmie.
It's risky to run around with people like that.
To ryzykowna sprawa zadawać się z takimi ludźmi.
I wonder if you've remembered to insure our goods.
Ciekaw jestem, czy pamiętałeś, aby ubezpieczyć nasze towary.