Level 32 Level 34
Level 33

Sekcja 33


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I think you said you were going to work harder.
Zdaje się, że mówiłeś, że zamierzasz więcej pracować.
The appeal of the solution lies in its simplicity.
Atrakcyjność tego rozwiązania leży w jego prostocie.
Could you have forgotten your promise?
Czyżbyś zapomniał o swojej obietnicy?
You can't be serious!
Chyba nie mówisz poważnie!
Something tells me you're pulling my leg.
Coś mi mówi, że mnie nabierasz.