Level 43 Level 45
Level 44

Sekcja 44


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'm not in the mood for studying today. I'm wiped out.
Nie jestem dzisiaj w nastroju do nauki. Jestem wykończony.
I can lend you the book as long as you give it back to me by Monday.
Mogę pożyczyć ci książkę pod warunkiem, że zwrócisz mi ją do poniedziałku.
As much as I'd like to, I can't give you my notebook.
Chociaż bardzo bym chciał, nie mogę ci dać mojego zeszytu.
It's not that I don't want to, but I have to cram for the exam.
Nie żebym nie chciał, ale muszę wkuwać do egzaminu.
Will you let me know as soon as you finish?
Czy dasz mi znać, gdy tylko skończysz?