Level 47 Level 49
Level 48

Sekcja 48


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
The way I see it, we just need the proper tools to accomplish the task.
Tak jak ja to widzę (według mnie), po prostu potrzebujemy odpowiednich narzędzi, aby ukończyć to zadanie.
From where I stand, the information we got is useless.
Z mojego punktu widzenia informacje, które dostaliśmy, są bezużyteczne.
I'd like to go back to something you said earlier.
Chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej.
Would anyone like to add something? So Mary, the floor is yours.
Czy ktoś chciałby coś dodać? Zatem Mario oddaję ci głos.
That's just what I was thinking. I couldn't agree more.
O tym właśnie myślałem. Zgadzam się z tobą w stu procentach.