Level 49
Level 50

Sekcja 50


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
For reasons best known to himself he didn't even say hello to us.
Z sobie znanych powodów nawet się z nami nie przywitał.
He goes from one extreme to the other.
Popada z jednej skrajności w drugą.
All the more reason for staying away from him.
Tym bardziej trzeba trzymać się od niego z daleka.
You are always making a mountain out of a molehill.
Ty zawsze robisz z igły widły (przesadzasz).
When all is said and done, I think we shouldn't take it seriously.
Koniec końców uważam, że nie powinniśmy brać tego na poważnie.