Level 6 Level 8
Level 7

Sekcja 7


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Can I have a word with you?
Czy mogę zamienić z tobą słówko?
What came over you? You seem over-excited.
Co w ciebie wstąpiło? (Co cię naszło?) Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
The best thing about it is that we'll win in each case.
Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
I'm afraid I don't share your view.
Niestety, nie podzielam twojego poglądu.
The point is that your chances are slim.
Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.