Level 7 Level 9
Level 8

Sekcja 8


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sorry to butt in, but did you say we are in debt?
Przepraszam, że się wtrącam, ale czy mówiliście, że mamy długi?
How should I put it... Look at this chart.
Jak mam to powiedzieć... Spójrz na wykres.
Let me think... No, we can't do it this way.
Niech pomyślę... Nie, nie możemy tego zrobić w ten sposób.
We have to abide by the contract terms.
Musimy trzymać się warunków kontraktu.
That reminds me. This company went bankrupt last week.
Właśnie mi się przypomniało. (A propos.) Ta firma zbankrutowała w zeszłym tygodniu.