Level 104 Level 106
Level 105

Zinnen 6 (audio)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zij brak een pr
met een gemiddelde snelheid van 8,1 km p/u
belichten / (een) licht werpen op / benadrukken
de solidariteit met
hij was geinteresseerd in
vanaf jonge leeftijd / sinds jonge leeftijd
zijn favoriete taal
hierboven genoemd
zoals / net zoals (& zin)
onderaan de pagina
(overal) in het land
piraat
ridder
aanpassing / (het) zich aanpassen
(de) herontdekking (van)
origineel / oorspronkelijk
om tegemoet te komen aan / om te passen bij
het lezen/ de lezing/ de lectuur
de smaak van de lezers
op ramkoers
nauwkeurigheid / precisie (niet ضبط)