Level 65 Level 67
Level 66

تاريخ فلسطين 1


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
مساق
cursus/ koers/ loop
انتداب
aanstelling/ opdracht/ mandaat
تكليف
(het) opdragen / opdracht / (het) aanwijzen
تلخيص
samenvatting/ opsomming
تسليم
(het) inleveren/ (het) overhandigen/ (het) bezorgen/ capitulatie/ begroeting/ instemming
استيعاب
compleet begrip/ studie/ assimilatie
محتلون
bezetters / bewoners
نهب/ ينهب/ النهب
plunderen
خيرات
goederen/ rijkdommen/ zegeningen
رأس الرجاء الصالح
Kaap de Goede Hoop
اشتبك مع/ يشتبك مع/ الاشتباك مع
slaags raken met / botsen met (fig) / (&vz)
انهزم/ ينهزم/ الانهزام
verslagen worden/ een nederlaag lijden
ساحل/ سواحل
kust
زحف/ يزحف/ الزحف
kruipen/ marcheren
برز/ يبرز/ البروز
verschijnen/ in het zicht komen/ tevoorschijn komen
توسع/ يتوسع/ التوسع
(v. V) / zich uitbreiden/ uitgebreid worden / groeien
منقذ
redder
مخلص
bevrijder/ redder (Jezus)
نداء
roep/ oproep/ roeping / uitroep/ verklaring (niet دعوة)
في غاية الأهمية
het allerbelangrijkst
غاية
doel/ eind/ laatste stap
متعسف
grof/ tiranniek/ onderdrukkend
رقي/ يرقى/ الرقي
vooruit gaan / klimmen/ opklimmen/ oplopen/ promotie maken
أود أن
ik wil graag dat
بالذات
in het bijzonder / precies / (het) zelf
تحديدا
precies/ specifiek/ met name (bijw)
صعود
(het) beklimmen/ (het) opgaan/ (het) opkomen/ (het) toenemen / vooruitgang / take-off
فوقي
boven-/ super-/ uit de hoogte/ arrogant
معادي
vijandig/ vijandelijk