Level 66 Level 68
Level 67

استماع - اريخ فلسطين 1


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cursus/ koers/ loop
aanstelling/ opdracht/ mandaat
(het) opdragen / opdracht / (het) aanwijzen
samenvatting/ opsomming
(het) inleveren/ (het) overhandigen/ (het) bezorgen/ capitulatie/ begroeting/ instemming
compleet begrip/ studie/ assimilatie
bezetters / bewoners
plunderen
goederen/ rijkdommen/ zegeningen
Kaap de Goede Hoop
slaags raken met / botsen met (fig) / (&vz)
verslagen worden/ een nederlaag lijden
kust
kruipen/ marcheren
verschijnen/ in het zicht komen/ tevoorschijn komen
(v. V) / zich uitbreiden/ uitgebreid worden / groeien
redder
bevrijder/ redder (Jezus)
roep/ oproep/ roeping / uitroep/ verklaring (niet دعوة)
het allerbelangrijkst
doel/ eind/ laatste stap
grof/ tiranniek/ onderdrukkend
vooruit gaan / klimmen/ opklimmen/ oplopen/ promotie maken
ik wil graag dat
in het bijzonder / precies / (het) zelf
precies/ specifiek/ met name (bijw)
(het) beklimmen/ (het) opgaan/ (het) opkomen/ (het) toenemen / vooruitgang / take-off
boven-/ super-/ uit de hoogte/ arrogant
vijandig/ vijandelijk