Level 74 Level 76
Level 75

Sprachcaffee 7 (audio)


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
seculier/ niet religieus
ketterij/ vernieuwing/ modegril
begrip/ inzicht/ jurisprudentie (in islam)/ kennis/ taalkunde
doctrine/ leer/ school
slopen / afbreken/ ruineren / verwoesten (niet دمر)
horen bij/ lid worden van/ zich inschrijven
komma
laden / opladen / downloaden / uploaden
in het jaar (2030)
(be)rekenen / tellen / denken
gratis (adv)
figuurlijk (adv)/ allegorisch
generaliseren/ veralgemeniseren
failliet gaan
verschil maken/ onderscheiden/ verdelen
Genesis (bijbelboek)
effectiviteit/ invloed/ prestige
de Berbers
(iets) mengen/ verwarring veroorzaken
(v. VIII) / zich mengen met
(onder)steunen/ versterken
gebarentaal
plezier/ vreugde/ fun
overtuigen/ overhalen
onfeilbaar
meerderheid (niet أغلبة)
parallel/ equivalent/ analoog
klooster
samenvatting (niet تلخيص) / samengevat
ascetisme
iets slechts; kwaad; ramp; ongeluk
als ik niet bestudeerd had
elite
homosexueel; lesbisch
een luxe leven
slecht zijn; slecht worden; slechter worden; pijn doen
insluiting; inperking
het hiernamaals
soefisme; Islamitische mystiek
wol
volger; aanhanger (soefisme); aspirant lid (niet تابع)
geoorloofd; toelaatbaar; toegestaan