Level 76 Level 78
Level 77

Sprachcaffee 8 (audio)


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kruispunt
de klimaatveranderingen
aardewerk
bestemd zijn/ gegeven zijn / deed zich voor / zich voordoen
de gelegenheid deed zich aan hem voor/ hij kreeg de kans
aannemen/ ja zeggen tegen / voldoen aan / beantwoorden
herder/ beschermer/ dominee
klein straatje/ impasse/ dilemma
hinderen/ belemmeren
belemmerend/ belemmering/ obstakel / hindernis
prostitutie
tegen-/ contra/ anti
haat/ antipathie/ aversie/ afkeer
leidinggevend
zich verbazen (over)/ vreemd vinden/ zich afvragen
geoorloofd; toelaatbaar; toegestaan
figuurlijk (adv)/ allegorisch
fanatisme/ intolerantie
racisme
(het) terugbrengen/ (het) terugdraaien/ (de) teruggave (niet تراجع)
bevrijden (van)/ ontslaan/ uitzonderen
extra/ meer (dan) / plus (niet مزيد)
evenals/ laat staan/ om niet te noemen
criticus
eerste klas
over de hele wereld / overal ter wereld
overal ter wereld / over de hele wereld (het oosten en het westen)
bevrijd/ liberaal/ open-minded/vrij (niet منفتح)
gebeurtenis (niet حدث)
hoewel
als/ net als/ soort van
racisme
waarschuwing
spier/ spieren