Level 78 Level 80
Level 79

Al Jazeera 1 (audio)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kaars
vuilniswagen (niet شاحنة قمامة)
bewakingsagenten; beveiligingsagenten
(het) confisceren / confiscatie / inbeslagname
aangesloten (bij); lid (van)
arm; vleugel (ook fig)
invloedrijk; indrukwekkend; roerend
kaart
met als doel / om te / opdat
harmonie; orde; consistentie
ontwikkelingslanden
samenwerking / partnership / vennootschap (niet مشاركة)
gelijktijdig met
direct na / onmiddellijk na; volgend op (في)
onderhandeling/ gesprek/ beraadslaging / meningsuitwisseling (pl) (niet محادثات، مفاوضات)
prins; koning; vorst
inhouden; omvatten (I)
eren (II) (niet شرف)
bijdragen aan/ deelnemen aan (IV)
onder auspicien van/ gesteund door / gesponsord door
wij moeten erkennen (niet ينبغي، علينا)