Level 82 Level 84
Level 83

Zinnen 1 (audio)


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
6 maanden geleden
de conversatie/ het gesprek/ het spreken
bieden/ doen/ leveren (een inspanning)
een conferentie wordt gehouden
is beschikbaar
hoofdzakelijk / in principe / eigenlijk / in wezen / wezenlijk
gevolgen / effecten / sporen
de broeikasgassen
de atmosfeer (van de aarde)
de uitstoot / de emissies
broeikaseffect / global warming
houden / inhouden / opsluiten / blokkeren
moeten / dienen / behoren (&vz) (niet وجب)
zijn agenda / lijst van zijn werkzaamheden
toen / in die tijd
de geindustrialiseerde landen
voor het grootste deel
belang
op de korte termijn / voor de korte termijn
aansporen
(v. V) inhouden / bevatten / impliceren
het is hetzelfde
het gaat over / het betreft /het heeft te maken met
wortel / ader / ras
etnisch
(het) verkeer / (niet النقل)
zorgvoorzieningen / zorginstellingen
zozeer dat / in die mate dat (niet إلى الدرجة التي / إلى الحد الذي / بالقدر الذي)
make-up
(de) sociale media
gevoeligheid / allergie
betreffende / verbonden met / gerelateerd aan (& vz)
integendeel
totdat (niet حيى، إلى أن) / terwijl / wanneer (niet عندما، بينما، ما دام)
het nam zijn loop/ het ging zijn gang