Level 86 Level 88
Level 87

Sprachcaffee 10 (audio)


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
niet met opzet
perspectief / standpunt
neutraal / onpartijdig / onzijdig / zonder vooroordeel
bladeren (door een boek) / onderzoeken / bestuderen / surfen (op het web)
lichamelijke fitheid / fitness
(het) boksen / (het) gevecht (boksen)
schoon / wit gewassen
(een) meer
indicatie / teken / symptoom / bewijs / gids (niet أدلة)
opportunist
industrieel / industrie- / kunstmatig
alternatieve energie (pl)
(het) opwekken van energie
de champions league
inspiratie
afpersen / chanteren / beroven
passen (in) / gecombineerd worden (met) / fuseren (met) / integreren (in)
handel / verkoop / marketing
de roddelpers
zinloos
blokkeren / weerhouden (niet حبس)
afval / vuilnis (niet نفايات)
verdeeld / verspreid
lijn / regel (op papier)
sectie / paragraaf / alinea / artikel
vervullen (wens) / inwilligen (verzoek)
daarom / om die reden
bij monde van / op de lippen van
zweren (niet أقسم)
ongewoon / ongehoord / bovennatuurlijk / super
hypocriet / dubbelhartig / onoprecht
compensatie / herstel / schadeloosstelling / restitutie
atheist/ afvallige/ ongelovige
de meeste tijd
conclusie
leven / manier van leven / levensonderhoud / huishouden (niet أرزاق)
moreel juist / ethisch / ethicus
vragenlijst / poll / onderzoek / peiling / enquete
werkeloosheid / werkloosheid / (het) niets doen
schuld
zich bewust zijn / zich realiseren / begrijpen / bereiken / beseffen
bewust / rationeel / redelijk / intelligent
winnen / verdienen / krijgen (niet فاز)
zwak / onvoldoende
nationaliseren / onteigenen
objectiviteit / objectief (vr)
extremisme / radicalizering
(de) noodtoestand / staat van beleg
verplichten / veronderstellen / bepalen / aanwijzen / opleggen / voorschrijven / dwingen
neergaan / verslechteren
alleen kun je niets (spreuk)
verkrachting / beroving
bespotting
de aandacht trekken
vermijden / voorkomen / ontwijken
de religies van het boek
(v. VIII) / op zich nemen (een taak) / uitvoeren
van heel lang geleden / sinds (heel) lang
variatie / diversiteit
grap / humor / woordspel / clou
tweesnijdend zwaard
alternatief / vervangend / surrogaat