Level 89 Level 91
Level 90

تاريخ فلسطين 4


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
سمة
kenmerk / aspect / eigenschap / teken
أخضع
vernederen / onderwerpen (aan)
استتباب
stabiliteit / herstel / orde / (het) normaal zijn (niet استقرار)
اتساع
(n. VII ) uitbreiding / verspreiding / vergroting
مكلِف
duur (# غالي، ثمين)
عبادة
aanbidding
تعبد / يتعبد / التعبد
aanbidden
سطا / يسطو / السطو
overvallen / beroven
أرزاق
levensonderhoud
ضبط / يضبط / الضبط
aanpassen / instellen / corrigeren / controleren
متى تسنّى
waar mogelijk
تفاهم
(wederzijds) begrip / verzoening / harmonie
بواسطة
door / via / door middel van (ب)
شرد / يشرد / الشرود
weglopen / vluchten / dwalen / afgeleid zijn
تعهد / يتعهد / التعهد
op zich nemen / beloven (V)
جباية الضرائب
(het) innen van de belastingen
بطش / يبطش / البطش
een zware aanval doen op / geweld gebruiken / onderdrukken
مؤيد
steun / supporter / aanhanger / verdediger
قاعدة شعبية
brede steun onder de bevolking / populariteit
إرباك
(n. IV) verwarring / (het) verwarren / (het) in de war brengen
اعتداء
aanval / aanranding / bestorming / agressie