Level 92 Level 94
Level 93

Zinnen 3 (audio)


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de homepage
onsterfelijk / eeuwig / onvergetelijk
voor de kost
boodschapper / gezant / afgezant / gezonden (# رسل)
zorgvuldig / met zorg / met aandacht
ik zie bijna / ik kan bijna zien
zien / begrijpen
aan het einde (van)
(v. II) plannen/ van plan zijn / de intentie hebben
besloten / komend / gepland
samenstelling/ structuur/ textuur
platform / podium (lett / fig)
innovatie / uitvinding
(de) duurzame energie / (de) hernieuwbare energie
duurzaam
classificeren / categoriseren / aanmerken als
pionier / pilot
waterontzilting
innovatieve oplossingen
(het) valt onder
1,02
nota bene
werkloos/ niet functionerend/ gesloten/ gestopt
centrum/ focus/ broeinest