Level 2
Level 1

Familierett


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Byggelån (Rt-1996-666)
El. § 40: kravet om "særskilt hjemmel" kan tilfredsstilles ved stilltiende eller forutsetningsvise avtaler: Formål, interesse, foranledning og enighet blir momenter.
Samboer og sameie (Rt-1984-497)
Avtale eller særegne stiftelsesregler: Partenes økonomi, direkte og indirekte bidrag og fellesskap blir momenter i en skjønnsmessig vurdering om kapital og/eller tid er frigjort.
Stell- og pleie (Rt-2000-1089)
Vederlag etter alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper: Rimelighet, økonomisk fordel og "uvesentlighet" blir momenter.
Frykt for kreditor (Rt-1982-666)
El. § 31 (2) og (3): Formelle eierforhold er ikke avgjørende, men kan indikere hva partene har avtalt om eiendomsretten.
Husmor
El. § 31 (3): Arbeid i hjemmet blir moment ved avgjørelsen om en av ektefellene alene eller for det vesentlige har bragt inn en eiendom.
400 000 (Rt-1999-177)
El. § 31 (2) etter stilltiende eller forutsetningsvise avtaler: Betydelige bidrag, felles prosjekt og terskel etter "atskillig til" blir momenter. Subsidiært, El. § 59 (2): "Snever unntaksregel".
Tilleggsdokument
Ugyldighet: Kombinasjon av ordninger i El. kan medføre hel- eller delvis ugyldighet.