Level 1
Level 2

Arverett


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Husum
Al. §§ 48, 53 og 35: Balanse mellom vederlag og ytelse samt disposisjonens materielle innhold blir momenter.
Konflikt på Jæren (Rt-2008-1589)
Al. §§ 48, 53 og 35: "For at en gave skal anses som en livsdisposisjon, må den ha innebåret eller vært ment å innebære en realitet for giveren eller gavemottakeren mens giveren levde". Overdragelsens virkning rent faktisk blir moment.
Avtale og overdragelse (Rt-2007-776)
Al. §§ 48, 53 og 35: Formell gjennomføring er ett av flere moment ved den samlede helhetsvurderingen om avtalen fikk virkning for giveren.
Torjus Mjelland
Al. §§ 53 og 35: Dødens objektive og subjektive side blir momenter.
Kontantene til Martin Udnes
Al. §§ 48, 53 og 35: De verdier som i vesentlig grad overstiger et rimelig vederlag blir gavemoment.
Sønnesønnen til Ole Gulliksen
Al. §§ 48, 53 og 35: Motivet blir moment der det er tvil om disposisjonen har hatt betydning eller er oppfylt.
16 år yngre
Al. §§ 48, 53 og 35: Ekteskapets varighet og tid før overdragelse samt aldersforskjell blir momenter.
Karl Johansen er fornuftig
Al. §§ 48, 53 og 35: Der ekteskapets varighet og tid før overdragelse er kort samt aldersforskjellen er liten, er det et "fornuftig ledd i etableringen av et felles hjem for jevnaldrende mennesker".