Level 2
Level 1

Demokrati


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Politik
Den autoritative fordeling af værdier med gyldighed for et samfund.
Grundloven
Danmarks forfatning. Landets øvereste lov, der står over alle andre love. Sætter rammen for anden lovgivning og sikre en række borgerrettigheder.
Demokrati
Folkestyre, hvor folket har indflydelse på styret af samfundet
Repræsentativt demokrati
Syreform: Borgerne vælger repræsentanter der styre samfundet for dem. Den styreform vi har i Danmark.
Direkte demokrati
Syreform: Folket tager aktivt beslutningerne, gennem direkte afstemninger og debat. Fx folkeafstemninger. Demokratiet i Athen er et eksempel. Det er også udbredt i Schweiz i dag.
Parlementarisme
Regeringen er udpeget af parlamentet. Parlamentet kan også afsætte regeringen, hvis man er utilfreds.
Folkeafstemning
En afstemning hvor folket stemmer direkte om en lov. Den form for direkte demokrati vi ser oftes i Danmark. Fx afstemningen om Euroen
Almindelig valgret
Alle voksne kan stemme ved valg.
Negativ parlementarisme
Man kan danne regering hvis man ikke har et flertal imod sig. Derfor må der ikke være 90+ mandater der kan blive enig om en anden regering. Tillader mindretalsregeringer. Vi har negativ parlementarisme i Danmark