Level 1 Level 3
Level 2

Demokratiopfattelser og magtens tredeling


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Konkurrencedemokrati
Demokratiopfattelse: Magt eliter konkurrerer om stemmerne via valg. Man har kun lille tillid til at almindelige mennesker kan tage gode beslutninger for samfundet og derfor ønsker man at eksperter tager beslutningerne.
Deltagelsesdemokrati
Demokratiopfattelse, hvor borgerne deltager aktivt i ledelsen af landet. Dialog, samtale og debat er afgørende. Man bør ikke overlade landets styre til magt eliter. Borgeren bliver et bedre menneske af at deltage.
Deliberativt demokrati
Demokratiopfattelse hvor alle har lige muligheder for at deltage og komme til orde og man lægger vægt på offentlig debat. Bygger på at involvere borgerne mere i den offentlige debat i et repræsentativt demokrati.
Magtens tredeling
Magten er delt i 3 for at undgå magtmisbrug. Alle 3 dele af styret holder øje med hinanden.
Den udøvende magt
Regeringen og forvaltningen. De føre lovgivningen ud i livet og sørger for at håndhæve den. En del af magtens tredeling.
Den lovgivende magt
Folketinget. De vedtager lovene og kontrollere regeringen. De bestemmer også hvem der skal side i regering. En del af magtens tredeling.
Den dømmende magt
Domstolene. De dømmer om lovene er overtråt. Er politisk uafhængige i Danmark, sådan at politikeren ikke kan blande sig i deres arbejde. En del af magtens tredeling.
Mistillidsvotum
Folkerepræsentationens mulighed for at udtrykke mistillid til en minister eller regering og kan kræve at denne går af. En vigtig del af parlementarisme.