Level 2 Level 4
Level 3

Grundloven, medborgerskab og menneskerettigheder


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Medborgerskab
Teoretiker: T.H. Marshall: Som medlemmer af et samfund (borgere) har en række rettigheder og pligter. Det handler om aktivt at deltage i samfundet omkring én.
Borgerrettigheder
Rettigheder som man har fordi man er borger i et samfund.
Retssikkerhed
Loven er lige for alle og gælder for alle. Man kan kun dømmes for forbryder mod eksisterende lovgivning. Man er uskyldig indtil det er bevist at man har begået forbrydelsen.
Demokratisering
Udvidelse af demokratiet så flere og flere grupper kan deltage i den politiske styring af samfundet.
Ytringsfrihed
Friheden til at tale og skrive sin mening uden at være underlagt censur.
Religionsfrihed
Friheden til at udøve sin religion uden at blive udsat for politisk forfølgelse.