Level 3 Level 5
Level 4

Styreformer og valg


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Diktatur
En leder styre landet med magt. Befolkningen har ingen indflydelse på landets styre gennem valg. Fx enevældige konger, Hitler, Saddam Hussein
Teokrati
Et styre eller styreform baseret på religion. Den politiske magt ligger hos en religiøs klasse. Den politiske elite står ikke til ansvar over for folket, men kun overfor gud. Lovgivningen er baseret i religionen eller religionens tekster.
Autoritært regime
En styre- eller regeringsform, der er karakteriseret ved en diktatorisk eller enevældig statsmagt.
Mindretalsregering
En regering der ikke har et flertal af mandaterne bag sig.
Forholdstalsvalg
Valgmåde: Mandaterne fordeles efter andelen af stemmer. Den valgmåde vi har i Danmark
Flertalsvalg i enkeltmandskredse
Valgmåde: Hver valgkreds vælger én kandidat ind. Vinderen af en kreds er simpelthen den person, der har fået flest stemmer. Fx England og USA
Spærregrænse
Grænsen for hvor få mandater man som parti skal have for at komme ind i parlamentet. I Danmark er grænsen 2 %.
Kredsmandat
Et mandat, der vindes direkte i valgkredsen, modsat tillægsmandat.
Tillægsmandat
Et mandat, der bruges for at sikre, at den endelige mandatfordeling partierne imellem forholdsmæssigt kommer til at afspejle stemmefordelingen på landsplan.