Level 4 Level 6
Level 5

Magt


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Direkte magt
A får B til at gøre noget B ellers ikke ville have gjort
Indirekte magt
Magtform, hvor A får B til at gøre noget uden at sige det direkte til B eller tvinge B til at gøre det.
Diskursiv magt
Magt der udøves via sprog og italesættelse. Man får magt via beherskelse af måden, der tales om tingene på.
Definitionsmagt
Magten til at bestemme hvad der er vigtigt og hvad rigtigt, hvad der et problem og hvad der ikke er et problem. Dermed kan man påvirke den politiske dagsorden.
Institutionel magt
Sætter rammerne for hvad man kan gøre i en situation. Magten der bestemmer normer og værdier, som vi lever efter.
Bevidsthedskontrollerende magt
Magt som manipulation. A manipulere B’s viden, så B opfatter A’s interesser som sine egne interesser. Derfor gør B det A vil have uden at tænke over det