Level 5 Level 7
Level 6

Vælgere og partier


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Politisk parti
Politisk organ med et bredt politisk sigte, der gerne vil vælges ind i parlamentet og har en hieraktisk opbygget organisation.
Interesseorganisation
En stor hierakisk organisation, der arbejder for egne medlemmers interesser.
Græsrodsorganisation
En gruppe af mennesker der arbejder sammen og at fremme en bestemt sag. Deltagelse i gruppen er frivillig.
NGO
International interesseorganisation. For eksempel velgørenheds-, menneskerettigheds- og miljøorganisationer.
Medianvælger
Midtervælgerne der er tunge på vægtskålen mellem blokken.
Kernevælger
En vælger der stemmer på det samme parti igen og igen. De identificere sig typisk med partiet.
Marginalvælger
En vælger der stemmer på forskellige partier fra valg til valg. Stemmer typisk ud fra issuevoting - altså politisk mærkesager.
Issuevoting
Folk der stemmer ud fra én bestemt politisk mærkesag/issue.
Klasseparti
Parti med mange vælgere fra den samme klasse/økonomisk lag.
Jordskredsvalget
Folketingsvalget i 1973 hvor flere nye partier kom ind og de 4 gamle partier ikke længer kunne få næsten alle stemmerne.
Catch All Parti
Parti der forsøger at hente politiske stemmer fra en bred del af befolkningen, frem for fra en bestemt gruppe. Slår typisk på mærkesager frem for ideologi.
Lobbyisme
Interesseorganisationers forsøg på at påvirke politiske beslutningsprocesser (fx lovgivning). Foregår ofte på uformelle måder.