Level 6
Level 7

Politiske analysemodeller og teorier


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Eastons Model
Model for hvordan politiske systemer virker udtænkt af David Easton. Modellen består af input til det politiske system, output fra det politisk system og feedback i form af input.
Dahls demokratikriterier
5 kriterier for det ideelle demokrati. Lighed i valg. Medbestemmelse. Opnåelse af begrundet indsigt. Kontrol med dagsordenen. Ingen udelukkelse af voksne.
Molins model
Analysemodel for undersøgelser af baggrunden for partiers valg af standpunkt. Modellen skelner mellem fire baggrundsfaktorer: en interessefaktor, en opinionsfaktor, en parlamentarisk faktor samt en senere tilføjet personfaktor.
Downs model
Økonomisk inspiret model for partiadfærd. Hvor partierne forsøger at maksimere antalet af stemmer, mens vælgerne prøver at fremme deres egeninteresser.
Kaare Strøms adfærdstrekant
Model til at forklare partiadfærd. Partierne kan deles op i 3 grupper: Policy seeking, vote seeking og office seeking.
Medianvælgerteorien
Anthony Downs teori om vælgerne omhandler, at partier og vælger handler rationelt. Partierne vil have magt derfor søger de stemmemaksimering, vælgerne vil have flest mulige goder dermed stemmer de på det parti, som opfylder de fleste krav.