Level 1 Level 3
Level 2

Hovedtænkerne


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Adam Smith
En af liberalismens økonomiske hovedtænkere. Økonom der mente at markedet regulerede sig selv (Markedets usynlige hånd).
Edmund Burke
En af konservatismens hovedtænkere. Engelsk-irsk konservativ politiker, forfatter, taler og politisk filosof
Karl Marx
Grundlægger for socialisme. Historiker og økonom. Mente at der var en grundlæggende uoverensstemmelse mellem arbejderne og arbejdsgivernes interesser.
John Locke
Filosoffen bag liberalisme. Fokus på menneskets rettigheder og frihed